Nyheter
Under de senaste åren har flera omfattande reformer och förändringar skett på arbetsmarknaden. Mot bakgrund av detta har regeringen fattat beslut om en bred översyn av Arbetsförmedlingen för att analysera hur myndigheten på bästa sätt ska kunna genomföra sitt uppdrag, att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och få in fler på arbetsmarknaden. Översynen ska bland annat analysera och lämna förslag på Arbetsförmedlingens uppdrag och verksamhet i relation till andra relevanta aktörer.