NYHETER
– Målaremästarna har kortslutit en partsgemensam arbetsgrupp och håller på att kortsluta hela vår relation till varandra, säger Peter Sjöstrand, vice ordförande i Målareförbundet.
Det är i frågan om lön för ersättningsarbete som en konflikt har tornat upp sig.

Sedan avtalsförhandlingarna avslutades för ett år sedan har arbetet fortsatt i partsgemensamma arbetsgrupper. Gruppen om lön för ersättningsarbete har utgått från fackets yrkande att hitta former och en konstruktion för vilken typ av ersättning som ska utgå för bättrings- och kompletteringsarbeten i samband med ackord.
Enligt Peter Sjöstrand, vice ordförande och förhandlingschef, i Målareförbundet har arbetsgruppen arbetat fram en modell för hur det skulle kunna se ut. Vid sista mötet då det endast återstod några finjusteringar i den gemensamma rapporten har Målaremästarna i stället skjutit fram ett papper om att det vill tillsätta en helt ny arbetsgrupp.
– De vill skjuta ackordslönesystemet i sank och titta på ett helt nytt ackordssystem, säger Peter Sjöstrand.
Målareförbundet vare sig kan eller vill hindra Målaremästarna att framföra förslag på förändringar i kollektivavtalets olika delar. Men det ska ske i avtalsrörelsen.

– Deras agerande strider mot god sed och utgör ett avtalsbrott mot direktiven för arbetsgruppen, säger Peter Sjöstrand.
Enligt vad som står i Målaremästarnas tidning anser arbetsgivarorganisationen att förbundets förslag får konsekvenser på ackordssystemet på ett sätt som inte kan överblickas. Enligt Peter Sjöstrand framför Målaremästarna att om förbundet går med på en ny arbetsgrupp kan de tänka sig att titta på ersättning för ändring- och tilläggsarbete förutsatt att arbetsgivaren kan fakturera beställaren.
– Det skulle innebära att målarens lön skulle vara beroende av om arbetsgivaren får eller inte får ersättning. Det kan vi aldrig gå med på.
– Målaremästarnas sätt att bete sig och närmast bedriva utpressning har gjort förbundsstyrelsen rent ut sagt förbannade, säger Peter Sjöstrand.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se