• Conny Andersson Foto: Tomas Nyberg

Nyheter
Inom Målareförbundet har det historiskt inte varit så många ärenden gällande kränkande särbehandling. Men förbundsombudsman Conny Andersson tror det finns ett mörkertal.

Antalet ärenden har ökat, för Målareförbundet handlar det ofta om sexuella trakasserier och diskriminering. Medlemmen ska vända sig till skyddsombudet på arbetsplatsen, arbetsgivaren eller lokalavdelningen. Men Conny Andersson vet att det inte alltid är så lätt att vända sig till skyddsombudet eller arbetsgivaren. Det handlar om känsliga frågor som berör relationer på arbetsplatsen.

– Det finns en växande kunskap om det här inom organisationen, säger Conny Andersson.
– Vi har haft kränkande särbehandling som tema under förbundets RSO-utbildning och LO-TCO rättsskydd har seminarier om det här.
Han pratar om den många gånger tuffa jargong som är på byggen och han tror det är bra att det kommer in influenser från personer med annan bakgrund avseende etnicitet och kön som kan dämpa jargonen. Många kanske hänger på i jargongen för de inte vågar stå emot.
– Många gånger kanske det inte är illa ment, men det beror på hur mottagaren upplever det, säger Conny Andersson.

Med ökande antal kvinnor i branschen är det mer aktuellt med jämställdhetsplaner, separata omklädningsrum och till exempel kläder anpassade för individen.
– Vi drillar våra MB-ombud att jobba fram jämställdhetsplaner tillsammans med arbetsgivaren och större företag är hyggligt pålästa.

Conny Andersson berättar om ett fall där en kvinnlig arbetstagare ansåg att den manliga arbetsgivaren gick över gränsen för vad hon tyckte var okej. Hennes upplevelse var att det handlade om sexuella trakasserier. Det är alltid den kränktes uppgifter som ligger till grund för var gränsen går. Förbundet och arbetsgivaren kom fram till en förlikning och det arbetades fram jämställdhetsplaner och regler kring förhållningssätt. Han berättar vidare att handlar det om två medlemmar som inte fungerar ihop så har båda rätt att få hjälp. Då får ombudsmännen företräda en varsin medlem.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se