I lagstiftningen finns en föreskrift för gravida och ammande arbetstagare. Den säger att arbetsgivaren ska utreda och bedöma vad som är skadligt.

Arbetsgivaren ska planera arbetet utifrån den gravida arbetstagaren.

– Går man in på måleri finns det två saker som är direkt förbjudna. Det är blyarbeten och härdplaster, säger Jan Staaf.

Bly kommer målaren framför allt i kontakt med vid utvändig målning när den skrapar färg.

– Vi håller på med kemiska produkter så vi ska alltid täcka huden, säger Jan Staaf.

LÄS ÄVEN: Dålig info till gravida: ”De borde ha koll på det här”

Han uppmanar också gravida att tänka på hur de lyfter och bär. De ska inte göra något som inte känns bra i kroppen.

– Om arbetstagaren inte klarar alla arbetsuppgifter är vi tillbaks till arbetsgivarens ansvar att handleda och planera, säger Jan Staaf.

Jan Staaf

Inom branschen arbetar fler och fler kvinnor vilket gjort att frågor om risker och arbetsmiljö för gravida ökat.

– Vi jobbar i arbetsmiljörådet på att ta fram en broschyr med råd till gravida och ammande målare, säger Jan Staaf.

Han tillägger att förbundet dock inte kommer att lista några färger och rekommendera vilka färger som är bra eller dåliga för hälsan hos den gravida eller fostret.