• Seko:s strejk för anställningsformer berör många fler än tågförare. FOTO: TOMAS NYBERG


Målareförbundet stöder Seko i strejken inom spårtrafiken.

Förbundet varslar om sympatiåtgärder på MPA Rostskydd Måleriproduktion AB.

I dag, tisdagen den 17 juni varslade Målareförbundet om sympatiåtgärder för att understödja Seko som strejkar inom spårtrafiken. Konflikten handlar anställningsformerna för tågförare inom företaget Veolia.  Seko vill stoppa Veolias försök att utöka andelen deltidsanställda i driften för Öresundstågen. Arbetsgivarorganisationen Almega har inte gått med på fackförbundets krav om att minska antalet visstidsanställningar. Istället har Almega svarat med lockout.
– Frågan är principiellt viktig. Deltids- och timanställningar ger löner som inte går att leva på, säger Målareförbundets vice ordförande Peter Sjöstrand.
– De tvingar in de anställda i en situation med jakt på extrajobb och utan möjlighet att planera vardag och ett normalt familjeliv. Detta är ingen riktning som andas modernitet och framtidsanda.
Som stöd till Seko varslar Målareförbundet om total nedläggelse av arbete som utförs av anställda inom lacksavtalets tillämpningsområde på MPA Rostskydd Måleriproduktion AB från den 30 juni. Varslet berör sex arbetsställen, varav några lackerar tåg.
Det var den 23 maj som Seko kom med varslet om strejk för 300 tågförare i södra Sverige.  I dag utökas strejken till Kustpilen i Östergötland. Natten till fredag är 700 pendeltågsförare i Stockholm uttagna i strejk, liksom 142 vid Krösatågen i Småland. Sekos har också trappat upp med ett varsel som berör godsterminaler för lastning och lossning i Göteborgsområdet. Varslet som träder i kraft 27 juni kommer innebära att godstransporterna på järnväg till och från Göteborgs hamn kraftigt begränsas. Detta varsel berör 70 av Sekos medlemmar på Green Cargo, Kombiterminalen Göteborg inklusive omlastningsterminalen samt arbetsområde 1722 Kville Göteborg samt baneservice Skandinavia AB inom avtalsområdet spårtrafik

Seko har fått ett mycket stort stöd både inom fackföreningsrörelsen och bland allmänhet. Konflikten berör en fråga som många fackliga organisationer kämpar med i dag. Omvandlingen av fasta anställningar, till andra former av lösare anställningar och bemanningsanställningar. Inte oväntat har många fackliga organisationer ställt sig bakom Seko i konflikten. Endera med stöduttalande eller med sympativarsel. Stödet för den strejkande tågpersonalen ökar nu hela tiden. I dag har åtta LO-fack inte bara uttalat sitt stöd, utan även varslat om sympatiåtgärder.
Fram till tisdagen för midsommar hade Elektrikerförbundet, Kommunal, IF Metall, Fastighetsanställda, GS-facket, Hotell- och restauranganställdas förbund, Livs, Målarna, Transport, Pappers samt Syndikalisterna varslat om sympatiåtgärder som blockad och strejk.
– Vi vill få stopp på det Veolia håller på med. Sånt här kommer att spridas till andra grupper om de få hålla på så här. Någonstans måste vi sätta ner foten. Nu är det nog. Arbetsgivarna ska behandla oss för den värdefulla arbetskraft vi är, säger Elektrikernas förhandlingschef Ronny Wenngren.
”Den svenska arbetsmarknaden förändras. Otrygga anställningar blir allt vanligare. Sekos sak är vår sak …”, skriver Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund i en kommentar. Kommunals varsel omfattar dem som arbetar med storstädning på Lunds universitetssjukhus.

LO-styrelsen, där samtliga LO-fack finns representerade, har uttalat sitt stöd för Sekos kamp. Journalistförbundet har också ställt sig bakom Seko.
”Kampen för alla anställdas villkor och trygghet är nödvändig att ta. Vi ser i flera olika branscher, inklusive vår egen, hur arbetsgivare allt oftare använder sig av bemanningsanställda och visstidsanställda som ges mycket dåliga arbetsvillkor. Vi stöttar Seko i deras kamp för tryggare villkor.”, skriver Journalistförbundet i ett uttalande.
Även Finansförbundet, och Facket för försäkring och finans, FTF, ställer sig bakom Seko.
Samtidigt kommer nu också en del politiska förslag om begränsningar i strejkrätten. Folkpartiet vill begränsa möjligheterna till sympatiåtgärder. Möjligheterna till sympativarsel drevs på 1920-talet igenom av Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF, som vill ha möjligheter att sympatilockouta.

Helena Forsberg
Per Eklund


Här varslar Målareförbundet

MPA Tillberga Lackering, Verkstadsgatan 31, Tillberga
MPA Sjöhagen Lackering, Slakterigatan 5,Västerås.
MPA 342 Banmatarvägen, Finnslätten,  Västerås
MPA 346 Härvstigen 1, Finnslätten, Västerås
MPA Sala, Norrängsgatan 2,  Sala
MPA Irsta Emblagatan 1, Västerås