• Hoppar det grodor ur munnen kan det få efterräkningar. Foto: Tomas Nyberg


Det är inte okej att slänga ur sig påståenden hur som helst under en förhandling.

Målareförbundet har just gjort en förlikning med två personer som förbundet åtalat för förtal.

 

Målareförbundet företrädde en medlem som inte fått sin avtalade lön från ett företag i branschen. Förbundet drev frågan och när pengarna till slut betalades ut blev också medlemmen uppsagd. Nya förhandlingar tog vid där diskussionen gällde om medlemmen sagt upp sig själv, som företaget påstod, eller om personen blivit uppsagd.
– Under förhandlingarna påstod företagets representanter att vår medlem var brottslig och försökte tillskanska sig ersättning från a-kassan bland annat, säger Jan-Olof Gustavsson, ombudsman på Målarettan.

Så småningom gick företaget i konkurs och stämningen för förtal blev därför att gälla personligen avseende två personer. Förbundet krävde totalt 30 000 kronor i skadestånd från de båda åtalade samt rättegångskostnader.

När parterna möttes i tingsrätten ville förbundets motpart förlikas. Deras krav var att bara en skulle dömas och till ett skadestånd på 10 000 kronor, vilket Målareförbundet och dess medlem gick med på.
Jan-Olof Gustavssons uppfattning är att det är ganska vanligt att företag i förhandlingar påstår att medlemmar begått brott eller har för avsikt att göra det.
– Man får inte ta till sådana metoder i förhandlingar. Det tycker jag är bra att den här domen markerar, säger Jan-Olof Gustavsson.

 

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se