Regeringen är överens om att höja taket i A-kassan och riva upp Lex Laval.
Det är några av förslagen som den nya regeringen presenterat som berör arbetsmarknaden.

Förslaget om höjd a-kassa innebär att den högsta dagpenningen i den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen höjs så att den som har en månadsinkomst upp till 25 000 kronor får 80 procent av sin inkomst de första 100 dagarna. Den högsta dagpenningen uppgår därmed till 910 kronor per dag de första 100 dagarna. Därefter sker en avtrappning till 760 kronor per dag. Den nuvarande dagpenningen är 680 kronor under hela perioden. Ersättningen i grundförsäkringen höjs också.
Även taket i sjukförsäkringen höjs och den bortre tidsgränsen i sjukpenningen tas bort.

Regeringen ska ta fram en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken. Nästa år väntas höjda anslag till Arbetsmiljöverket och det ökat statligt stöd till den regionala skyddsombudsverksamheten.
Den nya regeringen vill också lagstifta om en tredje öronmärkt pappamånad i föräldraförsäkringen. Dessutom ska företagen tvingas att kvotera in 40 procent kvinnor i bolagsstyrelserna.
Stefan Löfven sa vid en partiledardebatt i riksdagen att han anser att den förra regeringen brutit med den svenska modellen. Han sade: ”ja, vi kommer att riva upp Lex Laval”.
Senare har även Ylva Johansson, socialdemokratisk arbetsmarknadsminister, gått ut med att hon vill att fack och arbetsgivare i Sverige ska kunna sluta ett så kallat bekräftelseavtal för arbetstagare som kommer hit från andra EU-länder. Till Ekot sa Ylva Johansson:
– Facket ska ha rätt att strejka för ett sådant avtal. Det skulle innebära att den svenska fackliga organisationen får en ny kontrollfunktion.
Hon anser att det finns förändringar att göra utan att bryta mot EU-lagstiftningen.
Anslaget till Arbetsförmedlingen ökar för att kunna genomföra de prioriterade reformer som regeringen avser. Myndigheten ska också bli skarpare på matchning på arbetsmarknaden.
90-dagars garanti införs som en bortre gräns för hur länge en ung person ska tillåtas vara arbetslös innan individen erbjuds ett jobb, insats som leder till jobb eller utbildning. Traineejobb, kritiserat av fackförbund, är en annan åtgärd som regeringen vill ta till för att minska arbetslösheten.

 

HELENA FORSBERG