En ny mesugn har nyligen tagits i drift på Södra Cell Värö. Det har gett mycket jobb åt Bertil Johnson.

 • En ny mesugn har nyligen tagits i drift på Södra Cell Värö. Det har gett mycket jobb åt Bertil Johnson. Foto: Siv Öberg

 • Ordning och reda i verkstaden. Christian Arvidsson är noga med att arbetslokalerna sköts ordentligt. Foto: Siv Öberg

 • Variationen på arbetsuppgifter är stor. I dag är det en detalj till en pelletspress som behöver målas. Foto: Siv Öberg

 • Variationen på arbetsuppgifter är stor. Idag är det en detalj till en pelletspress som behöver målas. Foto: Siv Öberg

 • Variationen på arbetsuppgifter är stor. I dag är det en detalj till en pelletspress som behöver målas. Foto: Siv Öberg

 • – Det är en stor fördel att vi kan ta in detaljer till vår verkstad så att vi slipper stå ute i fabrikslokalen och måla. Här har vi kraftiga utsug när vi målar med lösningsbaserade färger, säger Christian Arvidsson. Foto: Siv Öberg

 • – Det är en stor fördel att vi kan ta in detaljer till vår verkstad så att vi slipper stå ute i fabrikslokalen och måla. Här har vi kraftiga utsug när vi målar med lösningsbaserade färger, säger Christian Arvidsson. Foto: Siv Öberg

 • – Det är en stor fördel att vi kan ta in detaljer till vår verkstad så att vi slipper stå ute i fabrikslokalen och måla. Här har vi kraftiga utsug när vi målar med lösningsbaserade färger, säger Christian Arvidsson. Foto: Siv Öberg

 • Det är långa avstånd mellan jobben på fabriksområdet. Bertil Johnson och Christian Arvidsson har tillgång till både cyklar och el-mopeder. Foto: Siv Öberg

 • Att måla svetsfogar är en stor del av arbetet för målarna på Södra Cell. Foto: Siv Öberg

 • En ny mesugn har nyligen tagits i drift på Södra Cell Värö. Det har gett mycket jobb åt Bertil Johnson och Christian Arvidsson. Foto: Siv Öberg

 • Även traditionellt byggnadsmåleri ingår i arbetet. I sommar har Bertil Johnson och Christian Arvidsson målat Södra Cells kursgård, Werdelinska gården från 1700-talet. Foto: Siv Öberg

 • Kraven i kvalitetssäkringen är många. – Men jag tycker det borde finnas en ansvarig på Södra Cell som bara jobbar med att kolla upp att kraven efterlevs, säger Christian Arvidsson. Foto: Siv Öberg

 • Södras styrelse beslutade i februari 2014 att investera fyra miljarder kronor i en kraftig utbyggnad av Södra Cell Värö. Foto: Siv Öberg

 • Bertil Johnson har jobbat som målare på Södra Cell sedan mitten av 80-talet.– Tack vare att variationen på arbetet är stor har jag klarat mig från yrkesskador, säger han. Foto: Siv Öberg

 • – Anställningstryggheten är väldigt viktig att slå vakt om. Det vill jag jobba för som mb-ombud, säger Christian Arvidsson. Foto: Siv Öberg

 • – Södra Cell har tagit fram ett kvalitetssäkerhetssystem. Vi kräver att alla företag som kommer hit och jobbar är auktoriserade, säger Krister Henningsson, arbetsledare för bygg- och serviceavdelningen. Foto: Siv Öberg

 • – Södra Cell tar in företagsuppgifter på alla underentreprenörer och kontaktar fackförbunden för att ta reda på om de har kollektivavtal, säger Nils-Erik Andersson, ordförande Pappers avdelning 9. Foto: Siv Öberg

 • En skylt som är uppsatt i blandningsrummet i verkstaden. Foto: Siv Öberg

 • Södra Cell Värö planera en ökning av produktionskapaciteten från dagens 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa. Foto: Siv Öberg

Södra Cell anlitar över hundra underentreprenörer. Kvalitetskraven är omfattande och kollektivavtal är också ett krav.
Varje år pågår flera projekt samtidigt. Det är stora pengar som står på spel och lockande för många företag att ge sig in i upphandlingskarusellen. Det ställer naturligtvis krav på att man har en tydlig inköpspolicy från Södra Cells sida.

Kvalitetskraven är omfattande. Alla företag som kommer in som underentreprenörer granskas hårt. De får inte ha några skatteskulder. Ett grundkrav är att rostskyddsföretagen ska vara auktoriserade. Man tillämpar även ett särskilt kvalitetssäkringssystem SSG. För att hålla koll på kvalitetskraven på målerisidan brukar Södra Cell dessutom anlita en utomstående rostskyddskontrollant. Kollektivavtal är också ett krav. Men med många underentreprenörer är det är svårt att hinna kontrollera allt, medger Nils-Erik Andersson, ordförande för Pappers Avd. 9.
– Även om företag har kollektivavtal, så kan vi ju inte gå in och granska lönelistorna. Det är till exempel svårt att veta om de betalar ut övertidsersättning, säger han.

Det har hänt väldigt mycket de senaste fem åren när det gäller upphandlingar, menar Nils-Erik Andersson. Allt ska konkurrensutsättas, tidsmarginalerna krymper och priserna pressas. Men det som verkar billigt inledningsvis, kan bli desto dyrare efter slutbesiktningen.
– Tyvärr verkar företagen inte alltid förstå sambandet mellan orsak och verkan, säger Nils-Erik Andersson. Vi måste hela tiden slåss för kvalitén.
Krister Henningsson håller med:
– Det ska vara så jädra brått med allting i dag. Förr anlitade man specialister. Nu ska alla kunna allt. Gränserna mellan olika hantverkare har suddats ut och arbetsbeskrivningarna blivit lidande. Yrkesstoltheten håller på att försvinna. Det är inte bra, menar han.

Ett annat problem är att underentreprenörerna många gånger anlitar andra underentreprenörer, som i sin tur anlitar andra i flera led. För att undvika problem med detta vill man att samtliga företag, oavsett var i ledet de befinner sig, ska vara godkända av respektive fackförbund. När Alucrom tar in underentreprenörer vid vissa arbetstoppar under sommaren, ska dessa vara godkända av Svenska Målareförbundet. Diskussioner pågår i Södra Cell om man ska sätta en gräns för hur många led av underentreprenörer det ska få lova att vara.
Krister Henningsson anser det är bättre om kvalitén kostar lite mer och att jobben blir ordentligt utförda. Det är viktigt att ha en bra dialog med utförandeentreprenörerna.

– Det sparar oerhört mycket tid för mej att alla vet vad de ska göra. Målarna är engagerade killar som jag kan lita på till hundra procent, säger han.
Underhållsmålningen är en löpande beställning, men vid större projekt görs upphandlingar. Södra Cell förstår värdet av kontinuitet och har gärna kvar de företag man brukar samarbeta med.
– Det är bra. Varje gång det kommer in ett nytt företag måste jag ju börja om på ruta ett, menar Krister Henningsson.
Christian Arvidsson uppskattar att Södra Cell värdesätter kvalitén.
– Vi känner att jobbet får ta den tid som behövs. Det är en jättefördel, säger han. Och det finns en sak för honom som är viktigare än allt annat: Det är anställningstryggheten.