Fortum värme förbjuds nu att helt utföra arbete i tunnlar och underjordsarbete vid Värtaverken i Hjorthagen i Stockholm. Annars tvingas Fortum betala ett vite på en miljon kronor.
Vid inspektionen i fredags visade utrymningsskyltar åt fel håll och till och med in i återvändsgränder.
– Det här är en allvarlig sak, säger en enhetschef på Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöverkets beslut gäller tills vidare.

Redan i fredags stoppade Arbetsmiljöverkets inspektör allt arbete i underjorden vid värmeverksbygget.  Under tisdagen kom så beslutet efter att verkets jurister under ett par dagar tittat på problematiken. En miljon i vite om man inte åtgärdar problemen. Ett förhållandevis högt vite.

– Det här är en allvarlig sak, det är ett stort företag och många arbetstagare, förklarar Thomas Blombäck, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

I beslutet kräver Arbetsmiljöverket att ”skyltar till och längs samtliga utrymningsvägar ska finnas och vara tydligt upplysta…” De konstaterar också att företaget enligt föreskrifterna ska ska samtliga tunnlar och bergrum ha fungerande nödbelysning och säker reservtillförsel. Utrymningsvägarna ska dessutom vara fria från hinder.

Detta fungerar alltså inte i nuläget, med 90 arbetare i underjorden.

Den 13 november avbröt regionala skyddsombudet Petter Johansson från Elektrikerförbundet allt underjordsarbete för elektriker anställda på företaget Mforce.

Dagen efter tog Mforce kontakt med Arbetsmiljöverket för att de skulle pröva skyddsombudets åtgärder. Samma dag inspekterade personal från Arbetsmiljöverket arbetsplatsen  och kunde då konstatera att det saknas nödskyltar vid förgreningar. Ibland visar skyltarna åt fel håll, är missvisande och leder in i återvändsgränder.

Företaget Mforce har fått samma beslut från Arbetsmiljöverket att allt arbete förbjuds. Vitet för Mforce är satt till 100 000 kronor.

Att det tog två arbetsdagar att formulera beslutet ser Blombäck som normalt.

– Det ska vara korrekt. Vi vill att allt bli rätt och riktigt om parterna ska nagelfara beslutet, säger Blombäck.

Per Eklund

 

Vite

Ett administrativt tvångsmedel i form av en summa pengar som en myndighet eller domstol anger i ett föreläggande eller förbud. Vite kan dömas ut till betalning av förvaltningsdomstol om föreläggandet eller förbudet inte följs. Vite riktas vanligen mot juridiska personer men kan även riktas mot fysiska personer.

Vitesbeloppets storlek bestäms bland annat utifrån vad de kostar att genomföra åtgärderna och vilken storlek som behövs för att förmå arbetsgivaren att vidta åtgärder.

(Från Arbetsmiljöverkets hemsida.)