Regeringen kommer inom kort att påbörja arbetet med en regionreform, där antalet landsting ska minska. Det är bra att regeringen vill utveckla välfärden. Samtidigt är det viktigt att kunskaperna hos landstingens professionella medarbetare tas tillvara i arbetet poängterar fackförbundet Vision.

– Jag har tagit del av vad civilminister Ardalan Shekarabi skriver och säger om en moderniserad Sverigekarta med intresse. Vision välkomnar att ministern klargör att arbetet ska ske i nära samarbete med berörda kommuner och landsting, säger Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision.
– Vår välfärd står inför stora utmaningar. Då är det så klart viktigt att organisationen är anpassad för att kunna möta människors behov. Här har Visions medlemmar mycket kunskap att bidra med, säger Veronica Karlsson.
Vision vill gärna delta i processen som regeringen sätter igång i och med arbetet med en regionreform. Förbundet jobbar redan i dag intensivt för att forma framtidens välfärd, där deras professionella medlemmar ska ha förutsättningar att ge människor det stöd som de behöver.