I fredags stoppade Elektrikerförbundet arbetet vid Citygallerian i Stockholm. Enligt regionala skyddsombudet Daniel Eriksson har inte asbestsaneringen hanterats på rätt sätt.

I tidningen Arbetet gav Daniel Eriksson uttryck för kritik mot att snickare och andra yrkesgrupper jobbade vidare.

Målarettans regionala skyddsombud Janne Öberg reagerar.

– Så fort jag fick vetskap om skyddsstoppet i fredags tog jag kontakt med målarfirman, säger Janne Öberg.

– Målarna är inte ute på det aktuella bygget utan jobbar i mat- och hygienutrymmen.

Av den anledningen fanns det ingen anledning för Målareförbundet att lägga något skyddsstopp.

– Det är upprörande att vi ska riskera att utsättas för asbest år 2015, vi vet hur farligt det är, säger Janne  Öberg.