Överlåtande av anställning, fast månadslön, en lugnare arbetssituation och kollektivavtal. Det är kraven i den nya kollektivtrafikupphandlingen som numera vunnit laga kraft i Dalarna.
– Detta är ett unikt avtal i Sverige som kommer betyda mycket för hela landet, säger Leif Nilsson, ordförande på Region Dalarna.

Den nya kollektivtrafikupphandlingen innebär bland annat att chaufförer inte längre ska behöva köra på ackord, inte heller riskera att förlora sin anställning vid byte av entreprenör. De kommer istället att få fasta månadslöner, vilket kommer skapa tryggare arbetsvillkor och bättre trafik.
– Tidigare har det varit ett problem då chaufförerna fått lov att köra många och långa dagar för att få en okej månadslön, nu kan de istället fokusera på att ge bra service till resenärerna, säger Kent Christensen, ordförande för Transport i Dalarna.
Upphandlingen är ett resultat av en facklig politisk samverkan, som jurister från både Transport och Kommunal ser som en milstolpe i utvecklingen. Nu påbörjas arbetet med att utveckla och förbättra trafiken i länet.
– Avtalet var viktigt för verksamheten, nu kan vi prata trafik och fokusera på att få det så optimalt som möjligt, säger Inga-Britt Kronnäs, ordförande på Dalatrafik.