• Foto: Tomas Nyberg

 

Ska Målareförbundet kapa banden till Socialdemokraterna? Ska förbundet aktivt arbeta för att avsätta monarkin?
Det är några av inriktningarna som det förstärkta förbundsmötet ska besluta om efter semestrarna.

 

 

Var fjärde år håller Målareförbundet förstärkt förbundsmöte, det som i andra organisationer kallas kongress. I år är det dags den 26-28 augusti. Ett av förslagen som finns i den stadga som mötet ska besluta om är just att återgå till att hålla kongress, vilket förbundet gjort längre tillbaks. Med en kongress vart fjärde år skulle mötestiden däremellan bli kortare och samla färre ombud till en lägre kostnad.
– Till de förbundsmöten som ska hållas åren däremellan kommer det även fortsättningsvis gå att skicka motioner. Det är ett frågetecken vi kunnat räta ut när vi diskuterat stadgarna på möten runt om i landet, säger Peter Sjöstrand, vice ordförande i Målareförbundet.

 

 

Förbundsstyrelsen har besökt de tre regionerna på så kallade allmänna konferenser. Det som bland annat diskuterats då är stadgar och handlingsprogram. Arbetsgrupperna som jobbat med dokumenten har skickat ut handlingarna till avdelningarna och fått skriftliga svar tillbaks.
– Vi jobbar för att få hela organisationen att tycka och tänka. Då tycker vi också det är viktigt att mötas face to face, säger Peter Sjöstrand.
Ett förslag till förändring i stadgarna kommer från avdelning 4 som vill att förbundet ska öppna upp för samarbeten med andra partier än det Socialdemokratiska arbetarepartiet. Förslaget är att skrivningen om samarbetet med S tas bort och ersätts med:
”Målareförbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati. Uppgiften utgår från den grundläggande synen om allas lika värde och rätt.”

 

 

Det här är en motion som Målarnas ordförande Mikael Johansson tror det blir mycket debatt om. Alla förbund utom Målarna har ändrat och moderniserat. Byggnads har exakt samma formulering som motionären föreslår och även Elektrikernas har ungefär likalydande.
– Historiskt har vi haft dessa motioner från och till. De har varje gång blivit nedröstade men jag är inte lika säker på det nu, säger Mikael Johansson som vet att det finns starka krafter inom förbundet som vill klippa bandet med Socialdemokraterna för att kunna samarbete även med exempelvis Vänsterpartiet eller Miljöpartiet.
I en annan motion föreslår avdelning 3 att Målareförbundet verkar för att avsätta monarkin som anses strida mot demokratiska principer.

 

 

Några av handlingsprogrammets rubriker är organisera och rekrytera, det viktigaste enligt Mikael Johansson. Målarnas fackförbund skriver in nya medlemmar men tappar fler. Handlingsprogrammet tar sats för att vända trenden och istället öka medlemsantalet, ett måste för att behålla sin legitimitet som företrädare för yrkesgruppen.
När Peter Sjöstrand sammanfattar kontakterna med organisationen är hans uppfattning att avdelningarna generellt tycker det är ett bra handlingsprogram men de känner osäkerhet för om målsättningarna går att klara. Är till exempel 15 000 medlemmar ett rimligt mål?
– Det ska ta mig fan bara gå, sade Josefin Johansson i avdelning 5 vid konferensen som hölls i region 3.

 

 

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se