Var tredje arbetare som drabbas av asbestcancer får inte ersättning.
– Åldersgränsen måste bort, ingen blir mindre sjuk efter 75 år, säger Annika Nilsson, ombudsman på IF Metall till Dagens arbete.

– Jag förstår inte åldersgränsen. Mesoteliom är i princip alltid asbestrelaterat och har kommit från exponering på jobbet, säger Annika Nilsson.
Ofta tar det upp till 40 år efter att en person jobbat med asbest som sjukdomen visar sig. Av den anledningen har LO och Svenskt näringsliv kommit överrens om att ersättning för asbestcancer ska gälla upp till 75 år. Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada gäller normalt upp till 65 år.

Dagens arbetes undersökning visar att den höjda åldersgränsen inte räcker. De senaste tio åren har en tredjedel av alla som insjuknat varit över 75 år. Senast parterna förhandlade om försäkringsavtalen försökte LO få bort åldersgränsen, något som Svensk näringsliv vägrade gå med på. Svenskt näringslivs förhandlare Catharina Bäck säger till Dagens arbete:
– Det kan absolut finnas anledning att se över villkoren.
Hon säger vidare att en översyn av villkoren måste utgå från tillgängliga kunskaper.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se