• Jenny Wrangborg fick motta Svenska Målareförbundets kulturstipendium av LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson. FOTO: TOMAS NYBERG

 

Svenska Målareförbundets kulturstipendium delas ut vart fjärde år till en eller flera personer som utmärkt sig inom området kulturarbete av olika slag.
2015 år stipendiat heter Jenny Wrangborg och slog för fem år sedan ner som en bomb i arbetarrörelsen.

 

LO:s ordförande Karl-Petter Thorvaldsson som var gäst vid Målarnas förbundsmöte delade ut priset på 75 000 kronor.

– Jenny Wrangborg har beskrivit ett yrke så det träffat LO och dess medlemmar rakt in i hjärtat.

Thorvaldsson beskrev hur kulturen i facket har en naturlig plats.

– Fackföreningsrörelsen alltid haft en större ambition än att bara höja löner och förbättra arbetsvillkor. Vi vill också hjälpa människor att skapa goda liv och uppleva saker.

 

Ur motiveringen:

Det är med mycket stor entusiasm och engagemang som Jenny aktivt arbetar med att öka kunskapen om arbetets villkor på dagens arbetsmarknad, och hon deltar i den offentliga debatten och som föredragshållare i olika sammanhang. Jenny har också blivit en viktig förmedlare av kunskap inom området via de möjligheter som musiken ger. Jenny är en mycket god förebild för yngre som lockas till att läsa och att fördjupa sig i politik och samhällsfrågor och genom sitt arbete på olika sätt, öka kunskapsnivån om sambandet mellan arbetes villkor och samhälle, både bland allmänhet och specifika aktörer i branschen.

Jenny Wrangborg född 1984, är kallskänka och poet. Hon bor i Stockholm och har de senaste nio åren jobbat i olika kök i Sverige, Kanada och Norge. Jenny skriver poesi och prosa, bland annat om arbetets villkor i restaurangbranschen, om solidaritet och tillkortakommanden i den fackliga kampen i en bransch där få är organiserade och arbetsgivarna hårdföra. Jenny har tidigare fått flera priser – Stig Sjödinpriset, Spingo-stipendiet, Robespierrepriset, LOs stora kulturpris och Gustav Frödings stipendium.

 

Emma Hermansson, målare i avdelning 4 fick ett hedersomnämnande för sin kulturella insats som dekorationsmålare.

 

Helena Forsberg