• Jan Staaf. FOTO: TOMAS NYBERG

  • 219 målare och 29 lackerare skadades på jobbet förra året. FOTO: TOMAS NYBERG

 

219 målare och 29 lackerare skadades på jobbet förra året. Statistiken från Arbetsmiljöverket visar att arbetsmiljön bland målare har förbättrats, men blygsamt jämfört med andra yrkesgrupper.

 

Tidigare placerade sig yrkesgruppen målare som nummer 15 på listan över arbetsolycksfall och arbetssjukdomsfall. I den senaste rapporten ligger de sämre till med en 13:e placering. Detta kan ses som ett tecken på att arbetsmiljön har förbättrats mer hos andra yrkesgrupper.

 

Arbetsmiljöverket har gått igenom alla anmälningar av arbetsskador som kommit till Försäkringskassan. Antalet anmälningar av arbetssjukdomar har ökat under 2014 för femte året i rad. Dödsolyckorna har också ökat något. Samtidigt minskade antalet arbetsolyckor. Även i förhållande till hur många som arbetar är detta en minskning, och trenden att arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökar, är därmed bruten.
Antalet anmälda arbetsolyckor och sjukdomar relaterade till arbetet bland målare och lackerare har minskat totalt sett. En skada som däremot har ökat markant är den som uppstår vid rörelse med belastning. Det förekommer knappt några anmälningar alls om psykisk ohälsa bland målarna, vilket annars är en ökande trend på arbetsmarknaden. Arbetssjukdomsfall orsakade av belastningsfaktorer ligger kvar på stadiga 50 anmälningar hos målare. Belastningsfaktorer är en sammanfattande benämning för tunga lyft eller arbetsställningar och rörelser som är ensidiga och ansträngande.

 

På den totala arbetsmarknaden är 40 procent av de anmälda arbetssjukdomarna orsakade av belastningsfaktorer Organisatoriska eller sociala faktorer är den näst vanligaste orsaken till arbetssjukdom och ligger bakom var tredje anmälan.
– Det är positivt att antalet anmälda arbetsskador minskar, men det går alldeles för långsamt åt rätt håll, säger Jan Staaf som är arbetsmiljöansvarig på Målareförbundet.
Han funderar också över hur många arbetsskador som inte anmäls och tror att mörkertalet är stort, men hur stort kan vi inte veta.
– Jag önskar att arbetsmiljön var en mer prioriterad fråga, säger Jan Staaf och syftar inte enbart på arbetsgivarna utan påtalar det viktiga i att målarna tar sitt ansvar.

 

Jan Staaf säger att branschen är konservativ och har svårt att ta till sig nya metoder. Utvecklingen av hjälpmedel och verktyg sker inte heller i samma takt som inom övrig byggbransch och industri.
– Det finns ergonomiskt anpassade penslar, rullar och skaft men målarna har lite svårt att ta till sig. Att de är liter dyrare påverkar också, säger Jan Staaf.

 

 

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se

Arbetsskador 2014

År 2014 anmäldes totalt 115 600 arbetsskador till Försäkringskassan, där av cirka:
31 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro (kvinnor 13 000, män 18 000)
61 300 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (kvinnor 34 400, män 26 900)
12 000 gällde arbetssjukdomar (kvinnor 7 200, män 4 800)
10 000 olyckor på väg till eller från arbetet
53 arbetsolyckor med dödlig utgång

Målare och lackerare

Arbetsolycksfall: Arbetssjukdomsfall: Totalt:
Målare: 148 (-1) 71 (-7) 219 (-8)
Lackerare: 18 (-8) 11 (+/-0) 29 (-8)