Ställningsföretaget monterade en ställning som inte följer regelverket. Tillträdesleder och fotlister saknades. Den stora villan räknas inte som liten entreprenad och trapptorn krävs.

  • Ställningsföretaget monterade en ställning som inte följer regelverket. Tillträdesleder och fotlister saknades. Den stora villan räknas inte som liten entreprenad och trapptorn krävs. Foto: Fotograf Siv Öberg

  • Ombudsman Peter Göthberg var säker på sin sak och fick stöd även av Arbetsmiljöverkets inspektör. Foto: Tomas Nyberg

  • Leif Svensson, arbetsledare på Målericentralen, godkände ställningen som hade flera brister. Foto: Fotograf Siv Öberg

  • Målericentralen såg i efterhand till att komplettera ställningen men Lennart Olsson håller inte med om att trapptorn krävs. Foto: Fotograf Siv Öberg

Målerifirmans arbetsledare godkände ställningen fast den var underkänd. Nu har Peter Göthberg, ombudsman för Målareförbundets avdelning 3 Väst, vänt sig till Arbetsmiljöverket, för att påtala bristerna.
– Det är inte första gången det här ställningsföretaget monterat ställningar som inte håller måttet. Vi hade ett annat ärende i våras när de var inblandade. Dessutom har de gett felaktig information till beställaren vilka krav som gäller, påtalar Peter Göthberg.

Det var när Målarnas Facktidning åkte ut till en arbetsplats för att göra reportage om ackord, som det upptäcktes brister i byggställningen. Tillträdesleder och fotlister saknades. När arbetsledningen för måleriföretaget underrättades, ville de först framhålla att den var korrekt monterad.
– Jag åkte ut och tittade på ställningen när den var färdig och godkände den, säger Leif Svensson, arbetsledare på Målericentralen.

Men när fotografen visar bilder på den aktuella ställningen, kan chefen för Målericentralen Lennart Olsson konstatera att den inte är godkänd. Dagen därpå svarar han via mejl:
Jag har nu sett till att ställningen fått fotbrädor. Invändiga stegar är godkända vid kortare/enklare entreprenader. Godkännandeintyg fästs på ställningen i morgon i samband med monteringen av fotbrädor. Bara så du inte skriver att vi jobbar från dåliga/ej godkända ställningar.

Men ombudsman Peter Göthberg nöjde sig inte med detta besked. Efter ett besök på arbetsplatsen krävde han att ställningen skulle förses med tillträdesleder i form av trapptorn enligt gällande regelverk. Målericentralen såg till att åtgärda även detta, men vidhåller alltjämt att det inte är något krav. Vi delar inte Peter Göthbergs åsikt i frågan, svarar Lennart Olsson via mejl.
Peter Göthberg svarar:
– Många måleriföretag har tyvärr alltför dåliga kunskaper i arbetsmiljö. Och många målare vågar tyvärr inte påtala brister i arbetsmiljön av rädsla för att det kan leda till trakasserier. Men var och en är sitt eget skyddsombud. Om man inte säger ifrån när man upptäcker felaktigheter, medverkar man till att dumpa avtalet, konstaterar han.

Nu har Göthberg i en skrivelse vänt sig till Arbetsmiljöverket för att påtala bristerna som gjorts av det berörda företaget Ställningskompaniet i Gunnilse. Arbetsmiljöinspektör Jörgen Conradsson är tydlig med vad som gäller enligt AFS 1999:03 och 2013:4:
– Att måla om en stor villa är inte att betrakta som en enklare entreprenad. Då ska det finnas en fast ställning, utrustad med dubbla skyddsräcken och fotlister. Tillträdesleder ska vara trapptorn, inte invändiga stegar, upplyser han.
Nu riskerar Målericentralen att få ett skadeståndskrav på sig för att de godkände den felaktiga byggställningen. Men trots detta säger sig Lennart Olsson vara beredd att anlita samma ställningsföretag fler gånger. Förutsatt att de håller sig till regelverket, tillägger han.

Enligt Viktor Frostenäs, företrädare för Ställningskompaniet i Gunnilse berodde det på en miss att ställningen inte var komplett.
– Vi gjorde bedömningen att det här arbetet inte var så omfattande. Jag visste inte att det krävdes trapptorn. Vi ska naturligtvis göra rätt från början, säger Frostenäs.
STIB är en rikstäckande branschorganisation för ställningsentreprenörerna i Sverige. För att bli medlem måste man uppfylla villkoren. De flesta ställningsföretag är medlemmar i STIB. Även Ställningskompaniet i Gunnilse.
Håkan Carlsson, kansliansvarig på STIB, uppmanar beställarna att aldrig acceptera om de får en ställning som de inte är nöjda med.
– Tyvärr verkar det som om beställarledet inte alltid förstår problematiken kring regelverket. Alla ställningar ska vara godkända enligt gällande lagstiftning. Om de inte är det, ska man reklamera dem till ställningsentreprenören. Den som är osäker på tolkningar, kan höra av sig till oss, säger han.