Byggställningen har satts upp med minimalt avstånd till fasaden.

 • Byggställningen har satts upp med minimalt avstånd till fasaden. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • Jonas Möllebro, Martin Odin och Johan Henriksson är överens. Samverkan mellan alla parter är viktig för att säkerheten ska bli så bra som möjligt. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • Inga invändiga stegar med luckor i ställningsplanet. Trappor är en självklarhet för Johan Henriksson. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • STIB har beställt en forskningsrapport för att få reda på vad arbetsplatsolyckorna från ställningar beror på. Håkan Carlsson går igenom utredningen. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • Vid ingången finns ett intyg där det klart framgår att beställaren ansvarar för ställningen. Ingrepp får endast utföras av kunnig personal efter överenskommelse med uthyraren. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • En del av renoveringsarbetet gör Johan Henriksson med skylift. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – För det mesta har jag inget att anmärka på men det händer att det ligger spillbitar från andra hantverkare på ställningsplanen ibland, säger Johan Henriksson. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • Ställningen på Borgmästaregatan i Karlskrona är inklädd och väderskyddad. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • Alla målare och arbetsledare på Karl Gullins Måleri har ställningsutbildning. Då blir förutsättningarna bättre för en säker arbetsmiljö tycker Johan Henriksson och Martin Odin. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • Johan Henriksson känner sig trygg med säkerheten. – De ställningar jag arbetar på har alltid sparkskydd och trappor. Men ibland kan ställningen behöva korrigeras när den är byggd för andra hantverkare, säger han. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Marknadsföringen från STIB har varit dålig. Det är få som känner till att det finns auktoriserade ställningsföretag, menar Jonas Möllebro, vd för Sydställningar AB. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Marknadsföringen från STIB har varit dålig. Det är få som känner till att det finns auktoriserade ställningsföretag, menar Jonas Möllebro, vd för Sydställningar AB. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • Ett rejält hänglås hindar obehöriga att ta sig in på arbetsplatsen mitt i Karlskrona. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – För det mesta har jag inget att anmärka på men det händer att det ligger spillbitar från andra hantverkare på ställningsplanen ibland, säger Johan Henriksson. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Marknadsföringen från STIB har varit dålig. Det är få som känner till att det finns auktoriserade ställningsföretag, menar Jonas Möllebro, vd för Sydställningar AB. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Vi är noga med att ställningsbyggarna är medlemmar i STIB men däremot kände jag inte till att det även finns auktoriserade ställningsföretag i STIB, säger Martin Odin, delägare Karl Gullins Måleri AB. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Vi har aldrig råkat ut för några oseriösa ställningsfirmor och inte heller haft några arbetsplatsolyckor som berott på arbete från ställning, säger Martin Odin, delägare på Karl Gullins Måleri AB. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • Jonas Möllebro, Martin Odin och Johan Henriksson är överens. Samverkan mellan alla parter är viktig för att säkerheten ska bli så bra som möjligt. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Vi vill underlätta för beställarna genom att utbilda ställningsfirmorna så de blir auktoriserade, säger Håkan Carlsson, kanslichef på STIB. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • En del av renoveringsarbetet gör Johan Henriksson med skylift. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • STIB har beställt en forskningsrapport för att få reda på vad arbetsplatsolyckorna från ställningar beror på. Håkan Carlsson går igenom utredningen. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • STIB har beställt en forskningsrapport för att få reda på vad arbetsplatsolyckorna från ställningar beror på. Håkan Carlsson går igenom utredningen. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • STIB bildades 1986 och har nu sitt kansli med tre anställda i Sölvesborg. Håkan Carlsson är kanslichef. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Vi vill underlätta för beställarna genom att utbilda ställningsfirmorna så de blir auktoriserade, säger Håkan Carlsson, kanslichef på STIB. Foto: Fotograf Siv Öberg

 • – Vi vill underlätta för beställarna genom att utbilda ställningsfirmorna så de blir auktoriserade, säger Håkan Carlsson, kanslichef på STIB. Foto: Fotograf Siv Öberg

Är ställningen monterad av en auktoriserad ställningsbyggare? Det kan vara avgörande för din säkerhet. Beställarna måste bli bättre på att ställa krav. Anlita auktoriserade ställningsbyggare! Uppmanar Håkan Carlsson, kanslichef på Ställningsentreprenörerna STIB.
Under 1980-talet skedde i snitt 1 000 arbetsplatsolyckor per år i Sverige i samband med arbete från ställningar. För att förbättra säkerheten gick ett antal seriösa ställningsentreprenörer samman och bildade STIB 1986, med säte i Sölvesborg.
– I början av 1990-talet startade vi en omfattande utbildningsverksamhet för att höja kompetensen och statusen för ställningsbyggarna. Av de cirka 200 registrerade ställningsföretag som finns i Sverige idag, är 128 medlemmar i STIB. Av dem är 35 auktoriserade, berättar Håkan Carlsson, kanslichef på STIB.
Skärpta föreskrifter och mer utbildning har gett resultat. Sedan 1992 har STIB utbildat 6 000 medarbetare och kunder. Arbetsplatsolyckorna vid arbete från ställning har minskat kraftigt, men brister i säkerheten leder fortfarande till många olyckor.
Träställningarna har ersatts av olika systemställningar i metall. Det har inneburit en klar förbättring, men det sker ändå cirka 200 arbetsplatsolyckor bland dem som arbetar från ställning varje år. Beror det på ställningen och hur den är monterad eller finns det andra orsaker?
För att ta reda på detta har STIB begärt en utredning av KTH. Två forskare, Lars-Erik Hallgren och PeO Axelsson har undersökt 50 arbetsplatsolyckor som skett från ställning 2012-2014 och gjort djupintervjuer av de drabbade. Nu är utredningen Arbetsolycksfall & byggnadsställningar klar. Av den framgår att 25 procent av olyckorna främst berott på väderleken. Det måste finnas rutiner för att hålla tillträdesleder fria från snö, is eller frosthalka konstaterar man. Trängsel på ställningsplanet på grund av att det ligger verktyg eller material i vägen, är också vanliga orsaker till att man snubblar och faller. Det framgår också att ensamarbete innebär en större risk för olyckor. Kommunikationen mellan beställare och ställningsbyggare är dessutom väldigt viktig.
– Forskningen visar att ställningen många gånger används på fel sätt. Från början är den anpassad för en särskild yrkeskategori, men sedan måste den modifieras och ändras när någon annan ska använda den, menar Håkan Carlsson.
En annan orsak till olyckor kan också vara att yrkesarbetare på egen hand tar bort delar av ställningen för att förenkla införsel av byggmaterial eller färg till arbetsplatsen. Man måste kontakta ställningsentreprenören om man vill göra några ändringar av ställningen så man inte försämrar säkerheten.
Ställningsbyggare som är medlemmar i STIB måste följa gällande regler och lagar. I annat fall kan de bli uteslutna. För att ett ställningsföretag ska bli auktoriserat är utbildningskraven omfattande. Samtliga anställda: företagsledare, arbetsledare och ställningsbyggare, måste gå kurser i tre olika steg. En allmän kurs, en särskild kurs och en tilläggsutbildning med väderskydd. Auktorisationen är tidsbegränsad i två år. Därefter måste det göras en ny ansökan. Auktoriseringen utförs av en särskild nämnd som är tillsatt av beställarledet. Där ingår bland annat företrädare från Svevia, SCA Munksund, Skanska och NCC.
– Vi har ett bra samarbete med skogsindustrin och byggindustrin, men vi skulle gärna vilja ha med någon representant från Målaremästarna. Vi har kontaktat dem men inte fått något svar, säger Håkan Carlsson.
– Beställarna måste bli bättre på att ställa krav och ta reda på att ställningsentreprenörerna och deras anställda har den kompetens som krävs för att arbetsmiljön ska bli säker. Tyvärr verkar många målerifirmor inte känna till att det finns auktoriserade ställningsbyggare som de kan anlita, påtalar han.
STIB har goda kontakter med Arbetsmiljöverket. När de gör inspektioner och det visar sig att ställningarna har allvarliga brister, rapporterar myndigheten det till STIB.
– Men tyvärr har inte Arbetsmiljöverket tid och resurser att göra inspektioner så ofta. De kan ju inte kontrollera varenda ställning. Därför vill vi gärna även ha kontakt med skyddsombud och företrädare från de fackliga organisationerna, säger Håkan Carlsson.
Sydställningar AB i Sölvesborg, med 115 anställda, är ett av de ställningsföretag som först blev auktoriserade av STIB. Nu har de satt upp en ställning på Borgmästaregatan vid Wachtmeistergallerian i Karlskrona. Den har åtta bomlag och trapptorn. Septembersolen lyser varmt och det så gott som vindstilla vid kusten, men det kan snabbt ändra sig. Därför är hela ställningen inklädd och väderskyddad. Sydställningars VD Jonas Möllebro är på plats:
– Alla våra anställda har gått de kurser som krävs av STIB för att vi ska bli auktoriserade. Vi ser det som ett mervärde till våra kunder, men det kostar inte mer att anlita oss än någon annan, säger han.

Fasaden ska renoveras och måleriarbetet utföras av Karl Gullins Måleri AB. Martin Odin, platschef från målerifirman, möter upp.
– När vi beställer byggställningar är vi noga med att göra leverantörsbedömningar, säger han.
– Vi kollar upp att de är medlemmar i STIB och har aldrig haft problem med oseriösa ställningsbyggare. Och vi har inte haft några arbetsplatsolyckor från ställningar de senaste tio åren, fortsätter han.
Men att det finns auktoriserade byggställningsföretag inom STIB känner han inte till.
– Kraven har blivit hårdare från Arbetsmiljöverket. Det är mycket i ropet med ställningar just nu. Det tycker jag är bra. Alla våra anställda har utbildning i hur man bygger en godkänd ställning, säger Martin Odin.
Målaren Johan Henriksson är medveten om att Sydställningar är auktoriserade och känner sig trygg med att arbeta på Borgmästaregatan.
– Om jag upptäcker att ställningen inte är avpassad för mitt arbete, säger jag till min arbetsledare direkt så ställningsbyggaren kan komma ut och rätta till den, säger han.
Johan Henriksson, Jonas Möllebro och Martin Odin är överens. Samverkan mellan alla parter är viktig för att säkerheten ska bli så bra som möjligt.

Auktoriserade Ställningsföretag:

* AB Bröderna Falks Byggnadsställningar, Jönköping
* AB Trelleborgsställningar
* ABC Ställningar, Haninge
* AC Ställningsmontage AB, Järfälla
* AC Ställningsmontage Forsmark AB, Gävle

* Aros Byggställningar AB, Västerås
* Bergnäsets Ställningsmontage i Luleå AB
* Br. Birgersson Bygg AB, Aneby
* Bromölla Ställningsmontage AB, BSK
* Expandra Byggnadsställningar AB, Hägersten

* Gillis Ställningar AB, Hässelby
* Gästriklands Byggnadsställningar AB, Gävle
* Hermansson Byggställningar AB, Falkenberg
* Hyrex AB, Norsborg
* IBS Byggnadsställningar AB

* JUF Byggnadsställningar AB, Borlänge
* Kalmar Byggnadsställningar AB
* Karlskoga Byggnadsställningar AB
* Malmö ställningsservice AB
* Midroc Ställningar AB, Göteborg

* Monteringsställningar AB, Sala
* Plus Montage AB, Skogås
* Ramirent Safe Access AB, Järfälla
* rapid hyrställningar AB, Eskilstuna
* Safecon Byggnadsställningar AB, Hägersten

* Sjöbergs Ställningar AB, Stockholm
* Ställningsbyggarna i Skåne AB, Veberöd
* Ställningsbyggarna i Sundsvall AB
* Ställningsmontage & Industritjänst AB, Iggesund
* Ställningsmontage Syd AB, Vollsjö

* Ställningsmontage Z AB, Vallentuna
* Svenska Ställningsgruppen AB, Kävlinge
* Sydställningar i Sölvesborg AB
* Veberöds Ställningsmontage AB
* Xervon Sweden AB,