If Metall och Handels förhandlar med arbetsgivarparterna om lättnader i lagen om anställningsskydd, Las.
Målareförbundet och en rad andra förbund är upprörda och förutsätter att dessa diskussioner kastas i papperskorgen.

”Enligt uppgift är en av förändringarna att ge arbetsgivarna fri uppsägningsrätt under de tre första åren av en anställning, utan att behöva motivera uppsägningen.” skriver Mikael Johansson och Peter Sjöstrand från Målarnas tillsammans med fem andra förbunden på DN debatt.
– Den förändringen som If Metall och Handels för samtal om skulle innebära att Sverige skulle bryta mot sitt åtagande enligt Internationella arbetsorganisationen, ILO:s, konvention, säger Mikael Johansson.
– Den säger att en arbetstagare inte får sägas upp annat än om det finns ett giltigt skäl för uppsägning som beror av arbetstagarens duglighet eller uppförande eller som har sin grund i hänsyn till verksamhetens behöriga gång.

Enligt vad If Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä säger i en intervju i tidningen Lag och avtal vill If Metall ha bättre villkor för omställning och mer trygghet för de visstidsanställda. If Metall vill att inhyrda ska erbjudas fast jobb efter ett år hos samma arbetsgivare, äldre anställda ska få dubbelt så lång uppsägningstid som ska kunna vara arbetsbefriad och användas till studier. Arbetsgivarsidan vill ha lättnader i Las, att alla delar blir förhandlingsbara.
– Vi kommer att manifestera hårt. Las är lite av vår profilfråga, säger Målarnas ordförande Mikael Johansson.
Mikael Johansson är inte heller nöjd med Las nuvarande utformning. Om detta skrev han en ledare i Målarnas facktidning i juni 2014 där han avslutade med att Målareförbundet är redo för en diskussion men han var tveksam till om motparter och politiken var det.

Mikael Johanssons utgångspunkt är att han vill se en återgång till synen att tillsvidareanställning är normen och visstid bara kan användas om det är föranlett av särskilda behov. Bemanningsföretag är en annan käpphäst.
– Det är ett av våra största misstag att vi tillåtit bemanningsföretag.
Lagen om anställningsskydd (Las) är till vissa delar en dispositiv lag, det innebär att det finns möjlighet att förhandla bort lagen genom kollektivavtalet.
– Fack och arbetsgivare kan exempelvis komma överrens om kortare uppsägningstid, säger Mikael Johansson.

Nyligen kom en dom i Arbetsdomstolen som slog fast att kollektivavtal går före lag. Lagen säger att företag får använda tidsbegränsad anställning utan särskilda skäl men Unionens kollektivavtal för mediebranschen säger nej. Unionen uppmanar nu alla sina klubbar att se över om de har medlemmar med allmän visstidsanställning och kräva tillsvidareanställning enligt gällande kollektivavtal.
Men vissa saker går inte att förhandla bort och så ska det vara tycker Mikael Johansson.

HELENA FORSBERG