I helgen hade moderaterna stämma, där beslutade dom att LAS skall förändras. Gammelmoderaterna är tillbaka. Men dom kommer nog inte att släppa jobbskatteavdragen och rut och rot. Jag brukar tänka att Fredrik Reinfeldt hade fattat två saker. Man måste ha regeringsmakten och inte utmana LO för att förändra Sverige. Sedan ändrade han i a-kassan. Sänkte ersättningen införde en bortre gräns. Samma sak med sjukersättningen. 2010 blev 50 000 sjuka människor flyttade från sjukförsäkring till arbetslöshet. Det är detta som har finansierat jobbskatteavdragen. Arbetslösa och sjuka har betalt jobbskatteavdraget och fått svårare att leva och dom har dessutom betalt högre skatt.

Socialdemokraterna fick kritik av moderaterna för att dom förtidspensionerade sjuka människor.  Att dom hamnade i utanförskap. Moderaterna gjorde dom arbetslösa istället. Arbetslösheten ökade under alliansen.

Med  FAS 3 fick arbetsgivarna billig arbetskraft. Människor som inte fått jobb som skall arbetsträna, en del har aktivitetsbidrag andra har socialbidrag och arbetsgivarna får ekonomiskt bidrag för varje FAS 3 person. Skattebetalarna betalar fas 3 jobben.ROT är från början socialdemokratisk politik och gällde under slutet av miljonprogrammet. För att använda pengar från miljonprogrammet till renovering av hyreshus. Medan dagens ROT inte alls går till hyreshus.Turodningslistan kom till för skydda människor som slitit ut sig i arbetslivet från arbetslöshet. Vi pratar om ungdomsarbetslösheten men aldrig om arbetslösa 50 plus eftersom vi inte har så hög 50 plus arbetslöshet. Men ute i Europa där man inte har turodningslista, där råder det även hög arbetslöshet bland 50 plus eftersom arbetsgivare oftast anställer yngre människor som inte har några arbetsskador.

Sverige har alltid i modern tid tagit emot flyktingar för att vi socialdemokrater känt solidaritet med folk som kämpar för sin rätt, eftersom fackföreningsrörelsen och socialdemokratin har en likadan historia, att ha kämpat för sin frihet och sina rättigheter. Som socialdemokrat kommer jag alltid känna solidaritet med utsatta människor. det är solidariteten och gemenskapen som är grunden till allt det som vi byggt Sverige kring som välfärden. Och då att ibland underförstått höra att pågrund av att det kommer flyktingar hit så får våra gamla sämre äldrevård och skolan mindre resurser.  Vilket är helt fel. Och omvänt kommer varken äldrevården eller skolan att få mer resurser om det inte kommer hit några flytingar utan om dom får för lite resurser är det av samma skäl som dom sjuka och arbetslösa inte får tillräckligt.

Socialdemokraterna vill skapa jobb som är grunden till ett fungerande Sverige. Jobbpolitiken är den viktigaste frågan för Socialdemokraterna. Socialdemokraterna kommer inte skapa jobben men förutsättningarna för en fungerande arbetsmarknad. Se till att det finns utbildningar till dom jobb som efterfrågas av företagen.

Det är det som skiljer Socialdemokraterna från Moderaterna och Sverigedemokraterna som man får räkna med är Socialdemokraternas främsta motståndare. Socialdemokraterna vill skapa arbetstillfällen, medan Moderaterna för en poltik för dom som äger arbetsplatserna. Och Sverigedemokraterna är nationalistiskt parti. Arbetsmarknaden är ointressant. Sverigedemokraterna stödjer oftast Moderaternas politik eftersom dom ser Socialdemokraterna som sina främsta motståndare.

Nisse Lindblom, Göteborg