Måleriföretagen anser inte att fackförbunden i 6F tar ansvar för lönebildningen.
– Vi kommer inte att teckna några avtal över industrinormen, säger deras förhandlingschef Rolf Bladh.

6F och Målarna kräver 3,2 procent
Byggsektorn har tidigare gjort klart att de betraktar den internationellt konkurrensutsatta industrin som lönenormerande i avtalsrörelsen 2016.
– Sedan införandet av modellen att det är exportindustrin som sätter lönenivåerna, har Sverige varit förskonat från kostnadskriser. Detta samtidigt som reallönerna har ökat varje år sedan 1995 med undantag för 2011, säger Rolf Bladh, förhandlingschef på Måleriföretagen i Sverige.
Måleriföretagen anser det tveksamt att 6F kan bedöma svensk industris förmåga bättre än parterna inom industrin. Vi kan därför bara beklaga att 6F frångår industrins lönemärke och presenterar egna beräkningar av vad den konkurrensutsatta industrin tål.
– Därför blir det viktigt att vi arbetsgivare tar vårt ansvar för att Sverige står sig väl även i framtiden, säger Rolf Bladh.

Helena Forsberg