Inom ett år ska jämställdhetsfrågor vara integrerat i avdelningarnas arbete.
Det var ett av målen som sattes under nätverksmötet som avslutades med att dra upp riktlinjer för hur arbetet ska fortsätta.

 

Ett centralt kvinnligt nätverk behövs nästa år igen. Det var man överrens om, men det är kanske inte samma personer som ska träffas igen. Med en ny sammansättning får ytterligare personer chansen.

 

LÄS ÄVEN: Nätverk vill verka för att förändra attityder

 

Niklas Holmqvist, ombudsman på förbundskontoret, berättade att en del avdelningar har startat kvinnligt nätverk andra är på väg. Enligt Holmqvist jobbar förbundet med värdegrundsfrågor på ett annat sätt än tidigare. I det nya materialet till branschutbildningen finns ett stort block om jämställdhet.
Ett mål är att kvinnor ska bli accepterade i branschen. Av arbetsgivare, kollegor och kunder. Senast 2025 ska reaktionen vara Aha det kommer en målare oavsett om det är en kvinna eller man. Det skulle gynna branschen och kan mätas i undersökningar.

 

LÄS ÄVEN: Gravidas skydd i arbetsmiljölagen
Inom fem år ska det finnas kvinnliga nätverk i alla avdelningar. Inom ett år ska jämställdhetsfrågor vara integrerat i avdelningarnas arbete. Det ska finnas kvinnor som förtroendevalda i alla led. Det ska börja nu och inom 10 år ska en kvinna finnas med i förbundsstyrelsen. En synpunkt är att förbundet måste synas mer offentligt, även i skolor.
Under nätverket föredrog Marie Hjalmarsson och Carina Kullgren sin rapport Hur svårt kan det vara? Jämställdhet i måleribranschen. Den genusforskningen vill kvinnligt nätverk att alla ska ha hört och föreslår att den sprids inom förbundet och i skolan.

 

ENKÄT: Vad är viktigaste frågan?

 

Målen ska uppnås genom att prata jämställdhetspolicy på 5-timmars, i skolinformationen, i branschutbildningen. Starta kvinnliga nätverk i avdelningarna och skicka nya till nästa centrala nätverksmöte. Samköra med Byggnads och Elektrikerna. I skyddsronden finns den psykosociala arbetsmijön med. Organisera kvinnorna. Kvinnligt uppsökeri för att visa att det finns kvinnliga förtroendevalda. Förslag fördes fram om kvotering för att få in fler kvinnor som förtroendevalda. Integrera jämställdhetsfrågor i allt förbundet centralt, i avdelningarna och i klubbarna gör.

 

 

Helena Forsberg

helena.forsberg@daladem.se