Under vintern har förhandlingsläget mellan Målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige AB varit ansträngt. Det var Måleriföretagen som valde att bryta en tidigare överrenskommelse om särkskilt tillägg måleri.

– Nu är vi överens om det vi var överens om från början, säger Peter Sjöstrand, avtalssekreterare på Målareförbundet.
Målareförbundet och Målaremästarna som den stora arbetsgivarorganisationen tidigare hette hade i en arbetsgrupp diskuterat hur särskilt tillägg måleri skulle avvecklas. Parterna var i gruppen som utsetts att förhandla överens. Men när arbetsgivarorganisationerna gick samman i Måleriföretagen i Sverige AB ville de helt plötsligt inte kännas vid överenskommelsen och vägrade att skriva på.

– Våra kompisar inom 6F har satt stort tryck på sina arbetsgivarorganisationer och gjort klart att om det här inte skulle vara lösta hade de en turbulent avtalsrörelse framför sig, säger Peter Sjöstrand.
Med största sannolikhet såg de andra arbetsgivarorganisationerna inte med blida ögon på den konflikt som blossade upp kring Måleriföretagen som nu är medlem i Svenskt näringsliv.
– 2022 kommer systemet med särskilt tillägg vara borta och 2020 kommer vi ha en ny förhandling om utfasningen, säger Peter Sjöstrand.

Särskilt tillägg måleri är en avgift i form av procent på målarens lön som arbetsgivaren betalar för att bidra till utgifter rörande yrkesutbildningen och måleriutveckling. Måleriföretagen valde 2012 att säga upp avtalet. Målareförbundet har under flera år planerat för och anpassat organisationen för att möta bortfallet.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se