• Anders Lundin, avdelning 1, Gotland, MB: – Det är kul men jag är trött i huvudet. Jag kommer helt utifrån. Det var vid en avtal- och prislistekurs jag blev tillfrågad om jag ville gå den här kursen. Första halva veckan på den förberedande kursen var jag avskräckt. Jag klarar inte det här, jag är ”bara” en målare. Så kändes det. Sen har detblivit roligare och roligare och jag har upptäckt att jag kan nog lära mig det här. Jag har verkligen växt som person. Foto: Helena Forsberg

  • Elin Hägg, avdelning 2, sektionsstyrelsen och MB: – Jag är en person som inte är tyst så därför hamnade jag här. Det är mycket att lära men det klarnar stegvis. Nu är vi mitt i arbetet och det känns rätt tungt faktiskt. Vi hade repskap före jul så jag har ju sett praktiskt hur det går till. Ju mer saker man går på desto mer kött på benen får man. Foto: Helena Forsberg

  • Emma Tigerberg, avdelning 4, MB: – Jag är fackligt intresserad, varit med på uppsökeri och har haft en del idéer så min ombudsman frågade om jag ville gå den här kursen. Det är en tuff kurs och jag har haft funderingar om jag passade för det här. Nu slappnar jag av mer och börjar fatta, det är en bra kurs med pressande. Foto: Helena Forsberg