• Anders Andersson är billackerare och en av de som prioriterar vilka krav som ska ställas när ett nytt avtal ska förhandlas fram. Foto: Jan Staaf

  • Lackerarnas avtalsråd ser att pengar, arbetsmiljö och maktfrågor är viktiga för lackerarna. Foto: Jan Staaf

 Avtalsrådet för lack har prioriterat de avtalsförslag som kommit in. I februari ska förhandlingsdelegationen formulera kraven som ska lämnas till motparten. Lön och arbetsmiljö är som vanligt viktiga frågor för lackerarna.

Avtalsrådet består av en blandning av yrkesverksamma lackerare och ombudsmän. En av lackerarna som var med i avtalsrådet är Anders Andersson i avdelning 3. Han jobbar till vardags på Bilskadecenter där han också är MB-ombud. Han är även ledamot i sektionsstyrelsen. Han konstaterar att avtalsförslagen som kommit in ser rätt lika ut. Lackerarna vill ha högre lön och mer ledighet. Även arbetsmiljöfrågor är viktiga. Under avtalsrådet diskuterade och rangordnade gruppen avtalsförslagen. Anders Andersson upplevde att de var rätt samstämmiga och efter diskussioner och input var det inga större svårigheter att prioritera.
– Lackerarna ligger ganska mycket under byggnadsmålarna i lön. Det är så klart något man tittar på när vi tillhör samma förbund, säger Anders Andersson.

 

Följ Målarnas Facktidning på Facebook.

 

När det gäller arbetsmiljö så utsätts lackerarna för lösningsmedel och det är viktigt att utsug och skyddsutrustning fungerar tillfredsställande på alla arbetsplatser. Medan målarna har ett arbetsmiljöavtal i sitt kollektivavtal har lackerarna bara det som står i lagen att luta sig mot. I flera avtalsrörelser har arbetsmiljöfrågorna varit högt prioriterade.
– Vi har i många år haft som mål att få ett arbetsmiljöavtal men inte fått med oss arbetsgivarna, säger Bengt Ahlberg, ordförande i rikssektion lack.
– Det skulle behövas en tydlig skrivning om vad som gäller för hälsoundersökningen och även en utökning, säger Anders Andersson och berättar att det är luddigt och oklart i dag.
Maktfrågor diskuterades också under avtalsrådet och för lackerarna finns det skrivningar i kollektivavtalet som Målarnas fackförbund skulle vilja formulera om.
– Att arbetsgivarna med ett par timmars varsel kan kräva övertid kan ju ställa till det en del i privatlivet, säger Anders Andersson.
För lackerarna är det betydligt mer vanligt med övertid än bland byggnadsmålarna.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se

 

Följ Målarnas Facktidning på Facebook.