Peter Sjöstrand. Foto: Peter Knutson

Bättre lärlingsutbildning, användbara lunch- och omklädningsutrymmen, en större möjligheter att påverka byggprocessen, en justerad ackordsprislista, arbetskläder och glasögon efter behov, förändrade reseregler och förändrade regler om gravidas rätt.
Där har ni en del av Målareförbundets krav när de nu går in i förhandlingar med motparten Måleriföretagen.

Den 18 februari möttes parterna för att utväxla krav och viljeinriktning inför det nya Måleriavtalet. Det nuvarande löper ut den 31 mars och från Målarna har man ambitioner att förändra en del problemområden.
I Målarnas krav gentemot Måleriföretagen finns de gemensamma 6F-kraven (se artikel nedan) där man bland annat kräver ett lönepåslag på 3,2 procent. En nivå som ligger över de krav som bland annat IF Metall krävt.
– Det är inte mer konstigt än så att vi gjort en egen analys utifrån vilket utrymme det finns i vårt land på hela arbetsmarknaden, säger Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand.

I förbundskraven har Målareförbundet många krav på flera förändringar i avtalet, men är ganska öppen om de exakta kraven
– Vi har en ordning där vi är övergripande. De mer konkreta yrkanden kommer vi att lämna i nästa steg, den 10 mars, säger Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand.

Först på kravlistan finns ett förbättrat utbildningsavtal, som garanterar lärlingarnas villkor. Bland annat vill man att alla lärlingar ska få möjlighet att prova på både ackordsarbete och tidlönearbete.
Peter Sjöstrand lyfter upp att det behövs förbättringar när det gäller arbetsmiljön och skyddsombudens möjlighet att arbeta. Framför allt vill han få en bättre ordning med lunch- och omklädningsutrymmen.
– Det är alldeles för dåligt uppstyrt. Man ger blanka fan i att tillhandahålla lunchrum och omklädningsrum. Det är en hälsofara. Här vill man vara ”top on the line” och så får målarna byta om i ett cykelrum, säger Sjöstrand.
En annan arbetsmiljöfråga man lyfter fram är regelverket för arbetskläder och glasögon.

– Det är omodernt att ha en bestämmelse om x antal målarställ, utan det måste vara det som arbetet kräver. Har du slitit ut fyra ställ så ska du ha fyra ställ, säger Sjöstrand.
Han menar också att arbetsgivarna måste stå för de glasögon som blir förstörda i arbetet.
När det gäller ackordslönen, menar Peter Sjöstrand att företagen måste ta ett större ansvar för att det är ordning och reda på arbetsplatsen.
– Det är ofta svårt med framkomlighet. Det undergräver ackordslönesystemet. Nån måste ha ett helhetsansvar och det kan bara arbetsgivaren ha.

Målarna vill också justera vissa komponenter i ackordsprislistan, exempelvis punkter som spackling, där man menar att förutsättningarna förändrats.
Restiderna vill man också ha upp på förhandlingsbordet. Målarna vill ha högre milersättning, man vill ifrågasätta de långa restiderna och man vill att den EU-dom som handlar om betalning för restider från hemmet direkt till arbetsplatsen ska få en lösning i måleriavtalet.

– Vi träffas utav domen. Alla målare är anställda i hemmet.
Slutligen vill Målarna få till en förändring för gravida som får graviditetsersättning.
– Om det blir uppsägningar så är man i dag fredad under en föräldraledighet. Men har man graviditetspenning är man inte fredad på samma sätt. Det vill vi förändra, säger Sjöstrand.
Per Eklund
per.eklund@daladem.se

Krav gentemot Måleriföretagen

Utvecklat utbildningsavtal.
Utvecklat arbetsmiljöavtal.
Förbättrad organisation på arbetsplatserna.
Justeringar av ackordsprislistan.
Förbättra anställningstryggheten.
Arbetskläder och glasögon som arbetet kräver.
Maximerad restid till och från arbetet.
Skäliga reseersättningar.