• Foto: Diana Oldenburg

På Kollektivavtalets dag på Medborgarplatsen i Stockholm talade Mikael Johansson, ordförande i Målareförbundet, om kollektivavtalet historiskt, i nutid och i framtiden.
– Kollektivavtalet är vårt arv och löfte till kommande generationer, sade Mikael Johansson.

Han tycker det är en unik sak som behöver sin egen högtidsdag. Kollektivavtalet bygger på en 100-årig idé om att arbetare kollektivt engagerar sig för att få mer makt.
– Våra företrädare riskerade till och med livet för rättigheter som vi idag ser som självklara, sade Mikael Johansson.
– Rättigheter som idag utmanas.
Han påpekade att våra kollektivavtal inte är några papper utan kräver ett kollektivt agerande.

Elektrikernas ordförande Jonas Wallin ansåg att under senare tid har den svenska politiska debatten helt spårat ur. Politiker efter politiker på den borgerliga kanten vädrar uppfattningar om att lagstifta om de lägsta lönerna i vårt land. De högst avlönade lämnas däremot därhän. Liberalerna med Jan Björklund i spetsen är de som går längst och vill lagstifta om en ny anställningsform Startjobb.
– Denna anställningsform skall inte omfattas av vare sig försäkringar eller pensioner. Dessutom ska lönen vara lägre än de lägsta löner som vi idag har på arbetsmarknaden Som vanligt använder borgerliga politiker de mest utsatta i vårt land som murbräcka för att åstadkomma ett helt annat Sverige. Det är vämjeligt, sade Jonas Wallin.

Kollektivavtalets dag 17 mars uppmärksammades i Stockholm. Närmare 400 hade samlats på Medborgarplatsen på Söder. Men eftersom det var tidig eftermiddag jobbade de flesta av LO:s 170 000 medlemmar i Stockholms län. LO-distriktet, Byggnads, Elektrikerna, Målarna, SEKO, Fastighets och Transport ordnade aktiviteter, fika musikalisk underhållning. Detta skedde samtidigt som det på allt fler håll kärvar till sig i avtalsrörelsen.
Denna dag uppmärksammar fackföreningsrörelsen betydelsen av kollektivavtalet och den svenska modellen. Kollektivavtalets dag har pågått nu under ett antal år på olika platser i landet. I år kanske extra aktuellt med en mycket oviss avtalsrörelse och politiska utspel från Alliansen om sänkta löner för så kallade ingångsjobb och direkta intrång i parternas fria förhandlingar – en grundbult i den svenska modellen.

Anföranden hölls av Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (s), Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads, Erika Haraldsson, förtroendevald ungdomsaktivist Fastighets, Jonas Wallin, förbundsordförande Elektrikerna, Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna och Janne Rudén, förbundsordförande SEKO.
Erika Håkansson, ung förtroendevald utmanade LO i sitt anförande. Hon tyckte att LO kunde göra mer för att just de som drabbas av sänkta ingångslöner och otrygghet d v s unga, kvinnor och nyanlända större mandat att företräda i dessa frågor. Hon tyckte inte LO tog vara på kraften i de drabbades engagemang utan var lite för etablerade i sitt agerande.
Byggnads ordförande som har allt svårare att få igång reella förhandlingar med sin motpart Byggindustrierna skickade en knivskarp hälsning till arbetsgivarna.
– Vi är många, vi är starka och vi kommer att ta fajten.

Helena Forsberg
Leif Göbel