• Foto: Tomas Nyberg

 

Strax före lunch fick parterna inom industrin ett slutbud. Under kvällen ska de ge svar.
Blir det nej är risken stor för en konflikt inom hela industrisektorn.

 

De opartiska ordförandena som sen en tid lett förhandlingarna mellan arbetsgivare och fack kom med ett första bud under påsken som innebar 3,3 procents löneökning under två år samt 0,2 procents avsättning till deltidspension. Detta sa facken omedelbart nej till.
Förhandlingarna har sen fortsatt och under torsdagen, strax före lunch, kom ett bud som man kallar slutbud. Parterna har nu till torsdagskvällen att svara.

 

LÄS ÄVEN: Så svarade industrins parter

 

Från varken fack eller arbetsgivare vill man kommentera det bud som nu lagts.
De fackförbund som avtalet berör är Unionen, IF Metall, GS, Livs samt Sveriges ingenjörer. På arbetsgivarsidan sitter Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Teko, Ikem, Innovations- och kemiindustrierna, TMF och grafiska företagen, SLA och Livsmedelsföretagen.
Avtalet går ut vid midnatt och därefter är det avtalslöst. Avtalet kan förlängas av parterna en vecka åt gången. Men det kan också leda till konflikt. Ett varsel måste läggas sju arbetsdagar innan en strejk eller lockout.
Pressen på parterna är stor då man på i stort sett alla avtalsområden väntar på Industriavtalet.

Från IFMetalls sida har man varnat för risken att det blir konflikt. Båda parter har synen att det är Industriavtalet som ska sätta ”märket”, nivån, för alla andra avtal. På i stort sett alla andra avtalsområden väntar man på Industriavtalet då man framför allt på arbetsgivarsidan inte vill förhandla om lönenivån förrän Industriavtalet är klar.
Under eftermiddagen ska även LO:s styrelse mötas för att diskutera budet.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se