Måleriföretagen menar att Målareförbundets krav motsvarar mer än 20 procent i kostnadsökning. Arbetsgivarsidan har lämnat sina yrkanden och facket ser det som ett direkt angrepp på huvudlönesystemet – ackordet.

Måleriföretagen och Byggindustrin kör samma retorik. Här om dagen hävdade BI i en rapport att Byggnads krav inte var 3,2 procent utan 8 procent.
– Det är oseriöst och helt verklighetsfrånvänt. Vi har krävt 3,2 procent, säger Peter Sjöstrand, vice ordförande och förhandlingschef i Målareförbundet
– Det verkar tyvärr vara ett mönster från arbetsgivarsidan i denna avtalsrörelse att överdriva och dikta ihop siffror som inte har något med verkligheten att göra.

Måleriföretagens yrkande går ut på att de vill ha en förändring av avtalet som innebär att Målerifakta enbart ska ta betalt för de tjänster som utförs istället för som idag, när samtliga företag är med och betalar den fastställda procentsatsen.
– Ackord är vårt huvudlönesystem, nu säger Måleriföretagen att det ska uppbäras av bara en del och inte solidariskt. Det är ett direkt angrepp på ackordslönesystemet, säger Peter Sjöstrand.
– De som inte mäter får ju då en möjlighet att driva verksamhet till lägre kostnad, då är det inte längre konkurrensneutralt.
Peter Sjöstrand gör jämförelser med skatten som betalas solidariskt för att bekosta skola, vård och omsorg. Ingen kan slippa undan att betala skatt för att man inte har barn i skolan.
Målerifakta har Måleriföretagen och Målareförbundets uppdrag att genom mätning och administrativ behandling av mätningsunderlagen ta fram underlag för uträkning av ackordslöner. Förutom arbetet med ackordsmätning så utbildar de företagen i att göra bättre ekonomisk planering för sina uppdrag.

Måleriföretagen skriver också att de bara har ett yrkande. Det påståendet har fått Målareförbundets förhandlingsdelegationen att skratta.
– De säger ju också att vi ska följa industrins märke och avtalsperiod. Det får jag till tre yrkanden. Kan de inte räkna bättre så förstår jag att de kommer fram till 20 procent.

Nu är det bara lite drygt två veckor kvar tills det nuvarande avtalet löper ut. Målareförbundet uppmanar arbetsgivarsidan att lägga konfliktretoriken åt sidan och mötas i en sansad och konstruktiv dialog. Måleriföretagen understryker att det inte är de som dragit ut på inledningen av årets förhandlingar, det är Målareförbundet som valde att vänta nästan sex veckor innan de preciserade sina yrkanden.
– Konflikthotet hängde ju ihop med överenskommelsen om statistikavtalet, som nu är löst. (Läs mer här). Det har vi släppt nu och vi tycker det är tråkigt att Måleriföretagen hänger kvar i det som är löst.