Målareförbundet har sagt upp avtalet med Måleriföretagen.
– Vi släpper säkringarna för att kunna varsla om det behövs, säger Peter Sjöstrand, Målarnas förhandlingschef.

Beslutet att säga upp avtalet togs av förbundsstyrelsen på fredag förmiddag. Bakgrunden och orsaken är enligt Peter Sjöstrand Måleriföretagens ovilja och senfärdighet att påbörja förhandlingarna med tanke på att avtalet löper ut om mindre än tre veckor.
– De behandlar frågorna på ett sätt som vi inte kan acceptera.

En av knäckfrågorna är den om felaktigheter i statistikavtalet från 2013 som Målarnas facktidning berättat om tidigare.
Måleriföretagen kommer under dagen att få en skriftlig uppsägning av avtalet och Målareförbundet fortsätter nu diskussionerna internt om hur de ska gå vidare.
– Vi håller på med konfliktinventering vilket innebär att vi tittar på vilka objekt som kan vara lämpliga. Var varslar vi för att göra det på bästa sätt?

På måndag kommer förbunden inom 6F att mötas för att få en information om Målarnas förhandlingsläge. Relationen mellan förbunden är tight och beredskapen finns för att stötta varandra.
Måleriföretagens förhandlingschef Rolf Bladh säger i en kommentar att Målareförbundets agerande är anmärkningsvärt.
– De väljer att inleda årets förhandlingar med en direkt konfrontation och vill nu förhandla med oss under ett konkret hot. Detta är mycket beklagligt, säger Rolf Bladh och fortsätter:

– Vi har ett, av båda parterna undertecknat avtal, om hur lönestatistiken inom vår sektor ska användas. Att nu hota med konflikt för att vi inte är överens om vad vi var överens om 2013 måste vara obegripligt för alla som riskerar att drabbas av en konflikt redan om några veckor.

När Målarnas facktidning når Peter Sjöstrand är han i Halmstad för att träffa medlemmar på flera arbetsplatser.
– Medlemmarna är allmänt irriterade över hur arbetsgivarorganisationen hanterar förhandlingarna.
Peter Sjöstrand känner att medlemmar tycker att förbundet driver frågor som är viktiga vilket är väntat eftersom frågorna kommer från medlemmarna ute i organisationen.
– Vi har full uppbackning bland medlemmarna.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se

 

Fakta om konfliktvarsel
Under avtalsperioderna råder fredsplikt.
Facket kan varsla om konflikt, som till exempel strejk eller blockad av övertidsarbete eller nyanställningar, när det inte finns något gällande kollektivavtal.
Detsamma gäller för arbetsgivarnas stridsåtgärd, lockout.
Ett varsel måste lämnas sju arbetsdagar i förväg och kan tidigast verkställas den sjunde arbetsdagen vid samma tid som det lämnats in.