• Peter Sjöstrand, Målareförbundets vice ordförande tillika förhandlingschef. Foto: Tomas Nyberg

Svenska Målareförbundet har varslat om strejk.
Det handlar om Måleriavtalet, där Måleriföretagen är motpart.

Enligt Målarna så handlar det om flera skäl där de menar att motparten är ovillig att förhandla. Det handlar om ackordsystemets framtid, om EU-domen som behandlar reseersättningar och lönekraven på 3,2 procent.
– Tyvärr var detta ett nödvändigt beslut. Avtalet löper ut om mindre än tio dagar och vi befinner oss inte i närheten av reella förhandlingar. Den stora förloraren på denna senfärdighet är Måleriföretagens medlemsföretag, säger Målareförbundets vice ordförande och förhandlingschef Peter Sjöstrand.

Motparten, Måleriföretagen, anser att varslet är ansvarslöst.
– Att facket väljer att ta till stridsåtgärder är mycket beklagligt. Målareförbundet har dikterat villkoren genom den här avtalsrörelsen och deras strategi att förhandla genom hot är både oansvarigt och direkt kontraproduktivt, säger Björn Hellman, vd för Måleriföretagen i ett pressmeddelande.

Förhandlingarna i måleribranschen har varit en resa med hinder som Peter Sjöstrand menar de ändå tagit sig förbi. Det som ligger på bordet nu är de yrkanden som parterna framfört.
– De behandlar våra yrkanden styvmoderligt. Vi yrkar på 3,2 procent, inte 27 procent som de nu höjt sin beräkning till, säger Peter Sjöstrand.
Måleriföretagen har gjort beräkningar på vad fackets yrkanden skulle leda till för kostnadsökningar på företagen, tidigare fick de fram 20 procent nu drygt 27 procent.
– Att arbetsgivaren ska hålla med kläder som arbetet kräver har de räknat som en kostnadsökning. Det är väl ändå rimligt att arbetsgivaren står för det. Liksom vårt yrkande om ett bidrag till glasögon som blir förstörda i arbetet. Om inte arbetsgivaren betalar, vem ska då göra det? säger Peter Sjöstrand som tycker att Måleriföretagen ägnar sig åt kreativ matematik när de får in kostnadsökningar i den procent som Målarna kräver i löneökning.
Medan Målareförbundet ser förbättringar i hälsa och säkerhet som investeringar väljer Måleriföretagen att se det som kostnadsökningar.

Den riktiga triggern är yrkandet som på sikt kommer att förpassa det prestationsbaserade ackordet som idag är huvudlönesystem till historien. Måleriföretagen har yrkat på att avgiften som idag betalas solidariskt av företagen till Målerifakta för mätning av ackord istället ska betalas enbart av de företag som mäter.
– Hela ackordslönesystemet kommer att erodera sönder, säger Peter Sjöstrand.
– De målare och företag som jobbar på ackord hamnar i en sämre sits med resultatet att de blir utkonkurrerade.
Tappar ackordet mark eller försvinner innebär det lönesänkningar för Målareförbundets medlemmar.

Strejken träder i kraft den 8 april klockan 05.00 och berör i ett första steg 260 målare på 35 arbetsplatser. Samtidigt omfattas all verksamhet på ytterligare fyra företag. I ett andra steg som träder i kraft den 22 april omfattas allt arbete inom avtalsområdet på ytterligare fyra företag.
I 6F:s gemensamma avtalsplattform är samordning av stridsåtgärder en viktig del. Ett förbund som går ut i konflikt ska ha övrigas godkännande. Målarnas varsel är väl förankrat i 6F:s gemensamma förhandlingsdelegation. Några sympativarsel har i nuläget inte begärts men andra fack visar att de backar upp sina kompisar.
– Målarna har vårt stöd, säger Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson.
– Byggnads har förståelse för Målarnas beslut att varsla och vi ger dem naturligtvis vårt fulla stöd. Samordningen inom 6F är stark, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

Medlingsinstitutet har utsett Inger Örtendahl, Anders Forsberg och Inger Jonasdotter till medlare. De kommer nu att börja sondera situationen hos de båda parterna. Ett första medlingssamtal kommer att hållas den 29 mars. Även i avtalsförhandlingarna 2013 lade Målareförbundet varsel. Medlingen gav resultat och innan strejken bröt ut hade parterna enats om ett avtal. Kring vissa frågor utsågs partsgemensamma arbetsgrupper och framgången i dessa grupper har varierat.
– Det är självklart något man har med sig i bagaget. Det finns frågor där det funnits möjlighet att göra saker under den här tiden men det har inte blivit avslutat. När dessa frågor kommer upp igen är det så klart mer tungjobbat, säger Peter Sjöstrand.

Även Pappers varslat om total arbetsnedläggelse på Absorbest i Kisa. Företaget vägrar enligt Pappers att teckna ett nytt kollektivavtal.