Nordkalk åtalas för vållande till Johan Löfroths död. Arbetsmiljöåklagaren anser att platschefen är ansvarig och företaget krävs på 3,5 miljoner kronor i företagsbot.

På Nordkalk inträffade två olyckor samma dag, den 1 november 2011. Vid den första olyckan träffades en arbetare i ansiktet av vattenånga blandad med kalk då han spolade bort kalk i ett av schakten. Vid ett skyddsmöte bestämdes att arbetet skulle återupptas och de som skulle fortsätta att spruta vatten fick veta var att de skulle använda de skyddskläder som Nordkalk hade lånat under dagen. Senare på kvällen inträffade nästa olycka när het vattenånga blandad med kalk strömmade ut från flera hål på ugnen. Fyra av de inhyrda träffades av ångan. Johan Löfroth skadades så svårt att han senare avled. Övriga skadades svår med frät- och brännskador. Däribland Gustaf Seppelin Solli.
I åtalet framgår att åklagaren anser att Nordkalks och platschefens oaktsamhet är grov när det gäller den andra olyckan. Både företaget och platschefen tog en medveten risk när de inte bedömde riskerna mer noggrant. De som skulle göra jobbet skulle ha blivit bättre informerade, de skulle ha fått veta hur de kunde undvika riskerna. Företaget och platschefen skulle ha förvissat sig om att de inhyra hade den utbildning och fick den arbetsledning som behövdes.

Platschefen åtalas för vållande till annans död och för vållande till kroppsskada. Åtalet mot platschefen gäller endast den andra olyckan. Åklagaren anser i första hand att båda brotten är grova, i andra hand att endast brottet vållande till kroppsskada är grovt. Han yrkar på 3,5 miljon kronor i företagsbot dels för dödsolyckan , dels för de skador som de andra fyra arbetstagarna fick.
Åtalet ska bedömas av Luleå tingsrätt.

Helena Forsberg