• Mikael Johansson. Foto: Tomas Nyberg

 

 Fyra intensiva dagar 300 motioner, 13 av dessa kom från Målareförbundet, och en stor kongressrapport har nu behandlats av 400 ombud, varav 8 kom från Målareförbundet. Månader av arbeten har prövats av ombuden. Det är lite som ett gesällprov som skall prövas under kongressdagarna.

Under fyra dagar lämnar styrelsen och ledningen över styret av LO till kongressen. Att kongressen som beslutsorgan fortfarande fungerar är häftigt i en tid när allt mer av vårt gemensamma samtal sker i sociala medier, där debatt tonen stundtals kan vara väl låg, och demokrati ofta lyser med sin frånvaro. Det är ingen tvekan om att besluten på kongressen är väl debatterade och förankrade i en majoritet av LO förbundens medlemmar. Som sig bör är vi inte alltid överens i alla frågor men majoritetens vilja bestämmer.

Med de uppdragen som kongressen nu gett till ledning och oss i LO styrelsen är det uppenbart att LO:s medlemmar, de 14 förbunden måste samordna sig. Detta gäller både i avtalsförhandlingar och i vårt uppdrag att organisera den svenska arbetsmarknaden. Är det någon som tvekar på nödvändigheten i detta rekommenderar jag att ta del av diverse utspel som nu kommer från Svenskt näringsliv och deras propagandaorgan. Det är en hårresande soppa som tillagas i deras kök. Soppan kokas på ingredienser som sänkta löner, kraftigt försämrat anställningsskydd, borttagen rätt att vidta sympatiåtgärder.

Det är bara ett enat LO som kan rida spärr mot detta. Utan samordning är risken att vi bryts ner var och en för sig, med början för de svagaste grupperna på arbetsmarknaden.  Målareförbundet kommer att för sin del driva på för en stark LO samordning, och ett starkare LO.

Den svenskaste av helger står nu inför dörren. Jag vill önska dig och dina närmaste en riktigt skön midsommar helg och en lång skön sommar.

Mikael Johansson
Förbundsordförande
mikael.johansson@malareforbundet.se