Nu är det dags att nominera kvinnor i byggbranschen till Isabellstipendiet.

Isabellestipendiet riktar sig till kvinnor som arbetar inom byggbranschen − och vill utvecklas inom den. Initiativtagare är inredaren och programledaren Isabelle Mc Allister. Stipendiet delas ut i samarbete med Rättviseförmedlingen.
”Med stipendiet vill vi uppmuntra fler kvinnor att utbilda sig till hantverkare och lyfta de som redan är yrkesverksamma. Eftersom byggbranschen är starkt mansdominerad tror vi att kvinnliga förebilder kan leda till en mer jämlik bransch, som i sin tur höjer kompetensen och gynnar arbetsklimatet.”

Målet med stipendiet är också att medverka till diskussion om hur vi i framtiden vill att byggbranschen skulle kunna se ut.
Stipendiet är på 20 000 kronor och finansieras i samarbete med aktörer från näringslivet. Mer information hittar du här: Rättviseförmedlingen.
Allt överskott från Stipendiet går direkt till Rättviseförmedlingens verksamhet.