• Pressbild


LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson har ett hårt jobb att samla de olika förbunden som nu förbereder sig för en ny avtalsrörelse. Han beklagar att det inte blev någon samordning i år, samtidigt konstaterar han att Svenskt näringsliv säger nivåerna trycktes upp av 6F.

Att samordningen sprack på grund av att förbunden inte kunde enas om en satsning om 40 kronor på lågavlönade kvinnor tror han inte, det måste handla om makt.
Torbjörn Johansson håller inte med Annelie Nordström i hennes analys att en tuppfajt med 6F i spetsen står i vägen för en samordning. Däremot håller han med om att det finns två karteller inom LO med industrifacken på en sida och 6F på den andra.
– Det blir som blockpolitik inom LO.

Att Målareförbundet och Byggnads gick ut i strejk i avtalsrörelsen 2016 ger han sitt fulla stöd.
– Om en arbetsgivare angriper lönesystemet kan de räkna med en snyting. Då ska de ha stryk, säger Torbjörn Johansson.
Redan till våren är det dags för en ny avtalsrörelse eftersom avtalen blev ett-åriga. Förbunden samlas nu för att diskutera hur en LO samordning ska se ut. På LO kongressen i juni var det ingen tvekan om att alla är överens om att en samordning är viktig. Att facken är starkare tillsammans. Frågan är hur långt förbunden är redo att kompromissa. Ska industrin sätta märket? Hur ska en låglönesatsning göras? Konflikterna finns kvar.
– Vi inom LO måste lyssna mer på varandra och vara mer förlåtande, säger Torbjörn Johansson.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se