Byggnads förlorade en principiellt viktig dom om löner för utländska byggarbetare. Arbetsdomstolen slog fast att byggföretaget får betala anställda från andra länder 88 procent i lön.

Arbetare från andra länder saknar ett svenskt yrkesbevis som bland annat visar hur många timmar man gått som lärling. Yrkesbeviset regleras i yrkesutbildningsavtalet och ger rätt till full lön enligt kollektivavtalet. Den som saknar svenskt yrkesbevis får istället 88 procent av lönen.

– Byggföretagen har ju uppenbarligen ett behov av kompetens som inte finns i Sverige. Då måste det ju vara beredda att betala för det. Annars är det uppenbart om att det handlar om lönedumpning, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.
Byggnads tycker att utbildningsavtalet är förlegat. Parterna i byggbranschen har inte kommit överens om ett nytt och därför provade Byggnads att gå via domstolen. Redan 2014 stämdes det irländska bolaget för brott mot kollektivavtalet. Nu, två år senare, kom alltså domen.

Trots att facket förlorade målet och får stå för rättegångskostnader på 1,7 miljoner kronor så ser det vissa ljusglimtar. Det finns skrivningar i domen som tyder på att arbetstagarnas rättigheter enligt EU-rätten har kränkts genom att de endast fått 88 procent av lönen.
– Vi ser väldigt positivt på den skrivningen och vi måste nu analysera hur vi ska gå vidare med frågan, säger Johan Lindholm.
Även om inte facket haft rätt till skadestånd så skulle enskilda byggarbetare kunnat ha vunnit om de drivit ärendet via Byggnads. Problemet är att ingen vågar prata med facket och stå upp för sina rättigheter.

Helena Forsberg