Bostadsminister Peter Eriksson, MP, vill se fler byggprojekt i trä. Stora Enso lanserar ett byggsystem i massivt trä som det liknar vid Lego. Detta är något av vad som står i fokus under Trä & teknik på Svenska mässan i Göteborg i september.

Bostadsminister Peter Eriksson, MP, efterlyser en tydlig målinriktning för svensk träindustri. Och han vill se fler byggprojekt i trä:
– Ur klimatsynpunkt har trä som material väldiga fördelar, säger han.
Regeringen vill stödja utvecklingen mot hållbart byggande. Bland annat genom att ta fram mer kunskap om hur byggprocesser påverkar klimatet.
– Vi har länge fokuserat på att minska energianvändningen under boendet, till exempel genom att isolera bättre och använda förnybara energikällor. Men inte till fullo insett att klimatpåverkan kan minskas i själva byggprocessen.

Bostadsministern kan tänka sig olika åtgärder för att öka byggandet i trä. Han hänvisar till ansträngningarna för att få utsläppshandelssystemet på EU-nivå att fungera bättre i varje enskild bransch: cement, stål, aluminium, etcetera. Regeringen vill vi driva frågan om hållbart byggande. Boverket kan göra det på olika sätt. Men framförallt har kommunerna genom sitt ansvar för planfrågor möjlighet att till exempel styra mot ett ökat byggande i trä. Peter Eriksson välkomnar en ökad dialog och samverkan mellan träindustrins parter:
Under mässan berättade Jörgen Hermansson på Stora Enso om företagets storsatsning på ett nytt byggsystem som han liknar vid Lego. Det ska vara lika enkelt och lustfyllt att bygga hus i massivt trä.
– Vi har skapat ett komplett system, inga bitar fattas.

Byggsystemet, som kan komma att revolutionera flerbostadsbyggandet i trä, har lanserats i flera länder under våren och sommaren.
– Det är ett öppet system. Så arkitekten kan använda sin fantasi, utforma konstruktionen själv och välja bland stommar, balkar, väggelement, m m i olika utföranden, längder och tjocklekar, säger Jörgen Hermansson.
Han efterlyser en ökad insikt och ökat samarbete mellan olika aktörer.
– Vi måste ha arkitekter som kan träbyggnad, ingenjörer som kan designa, leverantörer som kan ta fram materialet.
Peter Eriksson och Jörgen Hermansson kommer under Trä & teknik som pågår 6-9 september på Svenska mässan i Göteborg att utveckla sina tankar kring byggandet i trä.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se