• Foto: Kim Söderström, Byggnads, i Panelsamtal, Peace&Lovecafet

Under Dala Pride hölls en diskussion i Peace & Love-cafét i Borlänge där en enig panel slog fast: ”HBTQ i arbetslivet är en viktig facklig fråga eftersom facket är till för alla.”

Sören Juvas som höll i diskussionen representerar HBTS, homo-, bi- och transsexuella socialdemokrater som samlar personer som sympatiserar med den frågan.
Kommunal var tidigt ute med att lyfta HBTQ-frågorna fackligt och utbildade förtroendevalda redan 2001, men då hette det utbildning i homokompetens.

– Det är en stor arbetsmiljöfråga, att alla ska känna sig bekväma och trygga på arbetsplatsen, att det ska råda öppenhet, sade Malin Ragnegård, Kommunal.
När Kim Söderström, Byggnads, berättade om kongressbeslutet ”Bort med machokulturen” blev det starka applåder från åhörarna.
– Men det måste bli en mer öppen attityd. Jag har funnits på byggarbetsplatser i mer än 20 år och aldrig mött en person som berättar att han eller hon är öppet homosexuell men det är klart att de finns och vi måste välkomna det ickenormativa.
– Men vi ligger långt efter Kommunal här. Vi får ta små steg och jobba inifrån. Vi måste ut på ett korståg och in i byggkojorna.

Är fördomarna större utanför storstäderna, undrade Sören Juvas.
– Fördomarna förstärks i glesbygd, sade Viktor Zackrisson, Handels, som kommer från Vansbro.
– Det gäller att jobba på att bryta normer varje dag i vardagen.
Men är det inte mest hatbrott i Stockholm? undrade Juvas.
– Frågan är hur öppna folk vågar vara på landsbygden, sade Viktor Zackrisson.

Alla förtroendevalda i Kommunal ska gå en grundläggande HBTQ-utbildning. Det blev beslutet på kongressen i våras, berättade Malin Ragnegård.
– Alla ska få en grund så att de kan prata om HBTQ-frågorna.
– Det här är grundläggande frågor. Det handlar om mänskliga rättigheter. All annan facklig verksamhet spelar mindre roll om medlemmarna inte kan känna sig trygga och fria på sin arbetsplats. Det handlar om att stå upp för människors lika värde och bryta normer.

Viktor Zacrisson, Handels, betonade att fackföreningarna måste göra läxan internt också.
– Alla förtroendevalde måste ställa upp på det.
Fackföreningsrörelsen måste använda sin makt, en rörelse med 150000 medlemmar gör skillnad i samhället sade han.

När Sören Juvas lyfte EU och HBTQ sade Kim Söderström, Byggnads, att det har varit 15 års borgerlig politik i EU.
– Det är dags att det blir en socialistisk.
Slutordet blev att ”När facket sätter ned foten förändras Sverige.”
Samtalet arrangerades av ABF, Peace & Lovecafét och RFSL.

Kristina Vahlberg