• Karl-Petter Thorwaldsson inledde LO:s höstmöte med tal om hög tillväxt och låg arbetslöshet. Foto: Tomas Nyberg/Arkivbild


När Karl-Petter Thorwaldsson inledde LO:s representantskaps höstmöte talade han om hög tillväxt och låg arbetslöshet i de flesta LO-förbund.

– Jag ser ingen anledning till att tillväxten ska minska.

Då LO ser en framtida arbetskraftsbrist välkomnar organisationen regeringens satsningar på ökad yrkeskompetens.
– När det gäller invånare födda i Sverige närmar vi oss full sysselsättning. Det är idag drygt 4 procent arbetslöshet, säger Karl-Petter Thorwaldsson.
Att arbetslösheten ska vara jämn mellan alla grupper är den stora utmaningen. Arbetslösheten bland utrikesfödda är 16 procent. Det är också stora skillnader mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden.
– Hälften av LO:s kvinnor jobbar deltid och många har otrygga anställningsvillkor. De upplever en helt anan arbetsmarknad än i de mansdominerade yrkena, säger Karl-Petter Thorwaldsson.
Enligt Karl-Petter Thorwaldsson har den svenska löneutvecklingen varit en stor succé med reallöneökningar på genomsnitt 50 procent de senaste 20 åren. När LO:s ordförande tillsammans med fyra andra fackliga ledare var inbjuden till Davos där världens ledare, 2 500 direktörer, möts fick han förklara den svenska modellen. Han berättar att världens stora bolag är förbryllade att Sverige klarat höga reallöneökningar med bibehållen konkurrenskraft.
– Det är ert fackliga vardagsarbete som gjort det möjligt genom att bejaka omställning och inte vara negativ till produktionsökning och teknikutveckling, sade Karl-Petter Thorwaldsson till de 14 förbundens företrädare på LO:s representantskaps möte.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se

Läs mer:
LO förbunden samordnar sina avtalskrav
LO kräver ordning och reda kring försäkringar