• Tommy Adolfsson och förtroendevalda läser materialet som kommer att finnas på Folkrörelsens arkiv i Örebro. Foto: Stefan Hven

  • Tommy Adolfsson har samlat material från sin tid som aktiv och även äldre material. Foto: Stefan Hven

  • Foto: Stefan Hven

  • Foto: Stefan Hven

Tommy Adolfsson är tidigare ombudsman i Sv. Målareförbundet avdelning 6. Genom många års arbete har han skaffat sig mycket erfarenheter och minnen.
Att låta efterträdare och nya förtroendevalda få del av kunskaper är viktigt tycker Tommy. Därför har han samlat ihop material från sina år som aktiv och även innan det.

Materialet som Tommy sorterat och prioriterat vad som är mest intressant ska nu få bli en del av folkrörelsen arkiv, som finns i Örebro-Västmanlands Arkiv AB i Örebro.
Han minns särskilt hur det arbetades i skiljenämnden förr, där förhandlingar skedde kontinuerligt mellan facket och målarmästarnas lokalförening.
– Det finns många protokoll från den tiden, om uppgörelser ute på arbetsplatserna. Lokala prissättningar som komplement till prislistan och överenskommen tidlön vid icke mätbara- och mindre objekt.

Det var mer samarbete mellan parterna då, hur arbetsmiljön skulle bli bättre när färgerna var ohälsosamma, hur arbetslösheten som var 50 procent bland målarna 1994 skulle bekämpas.
Båda parterna var naturligt vis intresserad av att målarna inte skulle fly branschen. Så med statliga medel och inventering av renoveringsbehov i kommun och landsting där målarna började med utsmyckningar och uppfräschningar kunde arbetslösheten hämmas. Vidareutbildning i yrket för att klara av utsmyckningsarbetet och de nya kvaliteterna på färg som kom när alkydfärg skulle ersättas och andra allmänna utbildningar som branschen, kommunen, länsarbetsnämnden och staten processade fram. Detta var ett gediget arbete som man kan läsa om i det gamla materialet.

Den äldsta boken som Tommy tillfört i samlingen är en Gesällbok, boken är från 1844, som kan jämföras med dagens utbildningsavtal. 1934 kunde Örebro stoltsera med att ha den första yrkesskolan med måleri-utbildning för elever i Mellansverige.
1970 startade den lokala målaretidningen i Örebro. I arkivet finns många nummer, där kan man bläddra och läsa om arbeten som dagens nyblivna pensionärer gjorde i början på deras yrkeskarriär, kul läsning. Det finns även många reportage om hur målarna höll på med idrott inom korp-verksamheten i tidningarna.

Målarna i Örebro startade redan 1959 med fotboll i korpen verksamheten, som sedan utvidgades med bandy, hockey-bockey, bordtennis och innebandy. Det var något som skapade gemenskap och engagemang i målarkåren både bland yngre och äldre målare.
Tommy och de förtroendevalda tycker att det gamla materialet är mycket intressant och ler många gånger när de läser, så det är viktigt att det inte försvinner. Så som när de läser om alternativa färger med äggoljetempera som inte torkade på väggen och luktade illa när det hade gått snett på ett projekt. Så nu kan Tommy ta materialet vidare till arkivet. Så kan kommande generationer plocka fram det och lära sig av historian.
– Det är när man ska skriva ihop historien vid jubileer som sådant här materiel kommer till nytta också, jag minns när förbundet skulle skriva en jubileumsbok vid 100 års-firandet 1987. Snart är det dags för 150 väl… säger Tommy.

Stefan Hven