De fem industrifacken är överens om en avtalspolitisk plattform. De tre LO-förbunden inom industrin har nu också formellt ställt sig bakom LO:s samordning.

Industrifacken där LO-förbunden IF Metall, GS och Livs ingår samt Unionen och Sveriges Ingenjörer har röstat ja till avtalsplattformen med krav på löneökningar på 2,8 procent, fortsatt utbyggnad av deltidspension och i förekommande fall en individgaranti.
De tre förbunden som tillhör LO har nu även fattat det formella beslutet att ställa sig bakom LO-samordningen som bland annat innehåller en insamlingsmodell med en låglönesatsning om 672 kronor för de som ligger under 24 000 kronor per månad.
Förbundens förhandlingsdelegationer arbetar nu fram branschspecifika krav och den 21 december kommer de fullständiga avtalskraven att överlämnas till arbetsgivarna. Enligt Industriavtalet kommer sedan förhandlingarna att föras med inriktning på att de ska vara slutförda senast den 31 mars 2017.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se