LO:s ungdomsforum hålls för tolfte gången och årets tema är organisering. Ungdomsforumet äger rum den 23 november till och med den 25 november 2016 på Runö folkhögskola.

Till ungdomsforumet beräknas ett cirka 250-talet unga fackligt aktiva. Ett antal kärnfackliga frågor kommer behandlas vilka knyts an temat. Utgångspunkten är att koppla ihop sakfrågorna med aktivism för att på så sätt skapa ett intresse för den fackliga organisationen.

För att klara vårt uppdrag att organisera arbetarna på arbetsplatserna krävs det att alla arbetar med det på ett systematiskt sätt. Deltagarna från årens ungdomsforum är krafter att räkna med. Därför är det viktigt att ledande företrädare lokalt och regionalt tar hand om det engagemang som finns, särskilt efter ett ungdomsforum som riktar energi på att skapa aktiva viljor att förändra. Det enda sättet för oss att bli starkare och ta plats i samhället är att vi är många och att vi vill driva på för bättre villkor, på arbetsplatsen och i samhället.

Målareförbundets representeras av Jesper Jinesjö, avdelning 3, Emma Tigerberg, avdelning 4, Sofia Edström, avdelning 5, Niklas Exinge, avdelning 6, Johanna Adolfsson, avdelning 8, Stefan Lövstrand, avdelning 8 och Jenny Störvold, avdelning 10.
Undertecknad Niklas Holmqvist, ombudsman på förbundskontoret, kommer även vara med som delegationsledare, ansvarig för förbundets räkning.

Niklas Holmqvist