• Anders Andersson är färsk från ombudsmanna utbildningen och kommer under året att jobba som Organizer. Foto: Helena Forsberg

Anders Andersson har anställts som Organizer på Förbundskontoret. Hans uppdrag är att få fler att inse nyttan med att vara medlem i facket.

Målarnas förbundsstyrelse har beslutat att använda sig av metoden Organizing med målet att få igång det fackliga arbetet på arbetsplatser och därigenom få fler att inse nyttan av fackligt medlemskap.
– Vi börjar med ett pilotprojekt med förhoppning om att få igång det i ordinarie verksamhet, säger Conny Andersson, ombudsman på Förbundskontoret.

Anders Andersson är till att börja med anställd under ett år. Han har precis börjat sitt nya jobb och kommer att gå en utbildning i metoden. Därefter ska han starta organizing på en utvald geografisk plats eller arbetsplats.
– Jag ska anpassa metoden efter vår verklighet, säger Anders Andersson.

 
LÄS ÄVEN:Sörj inte, organisera er”
 

När han gått andra utbildningar som nu senast ombudsmannautbildningen och innan det Geneveskolan har han lärt känna människor som arbetat med organizing.
– Det är klassiskt fackligt fotarbete. Att organisera människor, säger Anders Andersson som känner att det är tillbaka till rötterna.
– Det handlar om att prata och lyssna.
Anders Andersson är målare med förtroendeuppdrag i avdelning 3. Han har även arbetat som tf ombudsman på kontoret i Göteborg. Den gångna hösten gick han LO:s ombudsmannautbildning.
I Anders Anderssons uppdrag ingår att han ska ut och träffa människor för att väcka intresse för facket men också att vara ett stöd till andra i organisationen.

I Målareförbundet pågår projektet Rekrytera och organisera. Målet är att 2020 ska förbundet vara 15 000 medlemmar. Runt om i landet är det fokus på en uppsökande verksamhet för att skriva in fler medlemmar. Samtidigt har förbundet fokus på att förändra sin organisation genom att starta verkstadsklubbar, utse MB-ombud och Skyddsombud.

Organizing

Organizing syftar till att göra medlemmar aktiva i det fackliga arbetet, men också att rekrytera fler medlemmar.
Metoden är utarbetad av det amerikanska fackförbundet SEIU (Service Employees International union) som är USA:s idag snabbast växande fackförbund. Svenska Transportarbetareförbundet började använda metoden 2011.
Alla arbetsplatser är olika och det är viktigt att hitta de viktigaste frågorna på varje enskild arbetsplats. Genom personlig kontakt med alla anställda kan facket ge nya och gamla medlemmar de verktyg de behöver för att driva det fackliga arbetet framåt.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se