• Skyddsombud och arbetsgivare på utbildning för Bättre arbetsmiljö. Foto: Stefan Andersson

Den 18-20 oktober genomförde Region 1, Avdelningarna 2, 3 och 4 årets grundutbildning för skyddsombud och arbetsgivare, den så kallade BAM-utbildningen. BAM står för, Bättre-Arbets-Miljö.

Utbildningen, som är branschanpassad för måleriet och gemensam med Måleriföretagen, genomfördes återigen på Hotell Rådmannens konferensanläggning i Alvesta, i Kronobergs län.
Kursledare var Avdelning 2 Södras arbetsmiljöansvarige ombudsman Stefan Andersson, tillsammans med Stephan Edwinsson, rådgivare från Måleriföretagen i Sverige, hemmahörande i Göteborg.
Glädjande nog kan vi konstatera att vi återigen lyckades locka 30-talet deltagare, varav 18 skyddsombud. Denna fördelning mellan skyddsombud och arbetsgivare innebar att utbildningen, som innehåller en hel del diskussioner i storgrupp och grupparbeten, kunde genomföras på ett mycket bra sätt, eftersom arbetsmiljöarbete bygger på samverkan mellan företagsledning och skyddsombud.

Av kursutvärderingarna att döma så var det en nöjd skara skyddsombud och arbetsgivare som lämnade Alvesta, för att på ett så bra sätt som möjligt vara med och påverka det så viktiga arbetsmiljöarbetet ute på företagen.
Nämnas bör att detta var den sista BAM-utbildning som genomfördes i den här tappningen. Till nästa års utbildning kommer helt nytt kursmaterial att användas, vilket just nu utarbetas av parterna tillsammans med Prevent. Vi ser fram emot ett nytt spännande kursmaterial på kommande BAM-utbildning nästa höst.

Stefan Andersson