• Foto: Ingemar Larsson

  • Foto: Ingemar Larsson

Vid branschutbildningen i avdelning 9 deltog 29 personer. Målareförbundet höll i kursen i Bollnäs. Måleriföretagen, regionalt skyddsombud och Målerifakta kom och pratade om olika delar. Kursen innehöll kollektivavtalsfrågor, skyddsombudens arbete och avslutades med att diskutera diskriminering och genusfrågor på arbetsplatsen.

Ingemar Larsson