När du är anställd av ett företag som har kollektivavtal omfattas du av en avgångsbidragsförsäkring, AGB. Den innebär att när du blir uppsagd kan du ha rätt till ersättning i form av ett engångsbidrag som bestäms utifrån din ålder och arbetstid.

Vid behov kan du också få omställningsstöd med coachning, information och annat stöd för att söka jobb.

Direkt vid uppsägningsförhandlingen ska du fråga efter omställningsstöd och sedan är det facket och arbetsgivaren som gör ansökan om det.

Douglas Strömberg, ombudsman i Skövde, berättar om en målare som blev uppsagd. För att få AGB krävs 50 månaders anställning de senaste fem åren i ett eller flera företag som tecknat försäkringen.

– Målaren hade bara fått ihop 45 månader. Jag grävde i min ärendehantering och hittade arbetsgivarintyg som medlemmen inte hade koll på. Det resulterade i att han fick 35 000 kronor från AGB.