• – När jag började som förbundskassör såg jag hur mycket vi betalar utifrån att vi har tio organisationsnummer, säger Jan-Olov Gustafsson. Foto: Tomas Nyberg

  • Per-Arne Kjällström poängterar att motståndet inte handlar om att den ”rika” Målarettan vill behålla sina pengar för sig själv.– Vi har ett mycket bra samarbete inom regionen där vi redan hjälper avdelning 6 som har det lite tuffare ekonomiskt. Foto: Helena Forsberg

  • Johan Redén, förste ombudsman och kassör i region 2 har tittat på andra förslag. Han förstår argumenten för ett organisationsnummer men är orolig för demokratin. Foto: Tomas Nyberg

Målareförbundet står inför en förändring av sin organisation. Ska de nio avdelningarna med varsitt organisationsnummer samlas under förbundets ett och samma organisationsnummer? Vad som är fördelar och nackdelar diskuteras just nu runt om i landet.

Bakgrunden är att Målareförbundet på olika sätt behöver göra besparingar för att kunna driva verksamheten vidare och utveckla organisationen. Vid förra årets förbundsmöte lades stor vikt vid att värdera olika alternativ till organisationsförändring. Sedan dess har Förbundsstyrelsen konstaterat att det återstår två alternativ: ett organisationsnummer eller kvar som det är.
– Vi sparar 6 miljoner i avgifter till Fasab och licenser bara genom att gå från tio organisationsnummer till ett, säger förbundets kassör Jan-Olov Gustafsson.

Dessutom ger pengarna som de olika avdelningarna har på banken större avkastning om de samlas på ett ställe.
Förbundsstyrelsen har rest runt i landet och träffat de olika avdelningarnas styrelser. Med sig har de utredningar som svarar på hur stora besparingarna blir, budgethantering och andra praktiska frågor.
Störst motstånd möter förslaget i region 2 med avdelningarna 1, 6 och 8.
– Vi är emot ett organisationsnummer eftersom demokratin blir lidande när det blir en maktförskjutning till förbundet centralt på Hagagatan, säger Per-Arne Kjällström, ordförande i avdelning 1.

Makten flyttas genom att avdelningarna inte har sina egna pengar menar Per-Arne Kjällström.
– Vi ska göra en verksamhetsplan och äska pengar. Om ekonomigruppen säger nej går det vidare till Förbundsstyrelsen och så kanske det inte blir någon verksamhet.
Per-Arne Kjällström berättar att andra förbund som har gjort den här förändringen ser att demokratin blev lidande och det blev svårare att engagera förtroendevalda.
– Det blir så när beslutsgången blir längre.

Förbundskassören förstår att avdelningarna kan få en känsla av att förlora inflytande och makt när de inte har egna pengar. För att inte minska engagemanget lokalt vill Målareförbundet inte förändra organisationen och genom en budget ska avdelningarna veta vilka pengar de har att röra sig med. Stadgar, avdelningar och strukturer är de samma.
– Det finns faktiskt ingen dold agenda, säger Jan-Olov Gustafsson.
– När jag började som förbundskassör såg jag hur mycket vi betalar utifrån att vi har tio organisationsnummer.

Per-Arne Kjällström poängterar att det inte handlar om att avdelning 1 inte vill dela med sig av sina pengar. Redan idag samarbetar de och hjälper varandra inom region 2. Till exempel genom att avdelning 1 och 8 betalar lönen för en ombudsman i avdelning 6 så de kan ha tre ombudsmän fördelade i Västerås, Örebro och Karlstad.
– Det är ingen som tror att det här görs av illvillja. Alla vill Målareförbundets bästa, men vi ser lite olika på det, säger Johan Redén som är förste ombudsman i Region 2 och kassör.
– Vi tycker att man kan slå ihop ekonomierna för att få en större avkastning men behålla organisationsnumren så att demokratin blir kvar i respektive avdelning, säger Johan Redén.

Johan Redén är övertygad att oavsett vad beslutet blir så kommer organisationen att hitta lösningar för hur de ska jobba vidare på bästa sätt.
I början av juni kommer samtliga avdelningar att kallas till en Allmän konferens som är en rådande församling till Förbundsstyrelsen som ska lägga ett förslag till Förbundsmötet i augusti. Kritik finns mot att ett så omfattande beslut ska tas av förbundsmötet och därför kan de bli så att förbundet kallar till en extra kongress för att besluta i frågan. Vid kongress är avdelningarna representerade i förhållande till antal medlemmar.

Bakgrund

Särskilt tillägg måleri är en avgift i form av procent på målarens lön som arbetsgivaren betalar för att bidra till utgifter rörande yrkesutbildningen och måleriutveckling. Måleriföretagen valde 2012 att säga upp avtalet och avgiften har successivt minskat. Målareförbundet har under flera år planerat för och anpassat organisationen för att möta bortfallet om 32 miljoner kronor fram till 2022.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se