Sandå har hittills haft MBL förhandling om införandet av individuell lönesättning på två företag. Båda förhandlingarna slutade i oenighet. Målareförbundets lokala organisation känner sig överkörd och förbundet har kallat till central förhandling.

I målarnas kollektivavtal finns möjligheten att sätta individuella löner. Det innebär att istället för kollektiv lönesättning där alla får lika efter förhandling fördelas lönen utifrån hur målaren har presterat utifrån förbestämda kriterier.
Enligt medbestämmandelagen (MBL) ska en sådan förändring förhandlas med den fackliga organisationen. I Sandås fall innebär det en förhandling för Sandå Sverige men enskilda förhandlingar för de företag som är fristående dotterbolag samt på de arbetsplatser där man förhandlar lön. Lagen är inte starkare än att arbetsgivaren tutar två gånger och sen kör ändå och det är vad Målareförbundet befarar kommer att ske.
Facket samlade i februari 42 MB ombud från Sandå för att samla in synpunkter och lära sig mer om hur lönekriterier införs på bästa sätt. Även Sandås VD besökte mötet.
Sedan dess har Sandå kallat till MBL-förhandling i Örebro och i Uppsala. Båda förhandlingarna slutade i oenighet. I skrivande stund har förbundet kallat till central förhandling gällande Örebro.

– Företaget håller fast vid sina kriterier och tar inte hänsyn till de synpunkter som de anställda har framfört genom sina MB-ombud. Vi anser att företaget lägger fram ensidiga förslag, säger Conny Andersson.
En facklig kritik som finns är att Sandå vill att samma kriterier ska gälla i hela koncernen.
– Jag förstår deras tanke med att ha lika överallt, men det är ju olika förutsättningar på olika orter och i olika företag. Kan man ha lika kriterier då? frågar sig Conny Andersson.
Roger Westman är MB-ombud på Sandå i Umeå och han är kritisk till processen och att han inte fått svar på de frågor han ställt till Sandå centralt.
– Det är otroligt stor skillnad inom Sandå lönemässigt och strukturellt så jag anser inte att samma kriterier kan gälla överallt, säger Roger Westman.

Conny Andersson hade förhoppning om att de skulle komma fram till något bra när frågan nu är på bordet.
– Tyvärr verkar de köra sitt eget race och det kommer sällan något bra ur det.
Målareförbundet vill motverka att bedömningarna blir godtyckliga och subjektiva och de vill ha en garanti i botten så det inte kan bli så att någon medarbetare blir helt utan lönehöjning.
– Det är svårt att ta fram mätbara bra kriterier. Det hade nog gått lättare om man satt sig tillsammans, säger Conny Andersson.

De kriterier som Sandå vill att närmaste chef ska göra en bedömning utifrån är: kompetens, utförande, kommunikation och ansvar. Varje huvudrubrik har fler detaljer som vägledning i bedömningarna.
Fackets uppfattning är att majoriteten av målarna är negativa till att individuell lönesättning. Sen är det ganska många som inte förstår vad det innebär och förmodligen reagerar först när det blir dags att fördela lönen.
– Sen finns det de som inte tycker de behöver bry sig eftersom de redan har prestationslön genom att de mäter, säger Conny Andersson.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se