• Lackavtal med lönehöjningar och fokus på arbetsmiljö. Foto: Tomas Nyberg

 

Det nya lackavtalet innehåller löneutrymme på 6,5 procent fördelat över 3 år och en låglönesatsning.
– Jag är väldigt nöjd med att vi pushat upp arbetsmiljöfrågorna, säger Målareförbundets Stefan Cedermark.

Målareförbundet och Motorbranchens arbetsgivareförbund (MAF) har tecknat avtal för bil- och industrilackerare. Målareförbundet är nöjt med flera delar som avtalet innehåller och förslag från MAF som de stoppade.
Arbetsmiljörådet utökas till två från varje part, arbetsmiljöfrågorna kommer få större fokus och mer resurser. En partsgemensam arbetsgrupp ska ta fram ett material angående Systematiskt arbetsmiljöarbete.
MAF drev sitt krav om arbetstider väldigt hårt till en början och det var ett prioriterat krav från deras sida.
– De har inte klarat våran argumentation, det blev en väldigt hätsk stämning och de ville ha ett rent löneavtal när de inte fick sin vilja igenom, säger Stefan Cedermark.
– Det var väldigt nära konflikt med anledning av tonläget och oviljan att förhandla.
Allt lugnade så småningom ner sig och parterna kunde fortsätta förhandla. Stefan Cedermark poängterar att avtalsförhandlingarna avslutades i god ton och parterna ska nu arbeta vidare i de arbetsgrupper som de beslutat gällande samverkan i arbetsmiljöfrågor, jämställdhet och yrkesgrupper.
Målareförbundet fick inte igenom sitt krav att kvinnor med graviditetspenning ska omfattas av LAS på samma sätt som de med föräldrapenning, däremot har Stefan Cedermark hopp om att denna fråga kommer att bli aktuell i arbetsgruppen om jämställdhet. Arbetsgruppen ska bland annat ta reda på hur branschen kan bli mer jämställd, hur anställningsvillkor skiljer sig och orsaken till varför kvinnor lämnar branschen.
Ytterligare en arbetsgrupp ska titta på yrkesgrupper inom lackering eftersom det finns de som är felplacerade. Anledningen är oftast inte en illvilja utan kan bero på missuppfattningar.
– Vi ska hitta och förtydliga vilka gränser som gäller så vi kommer ifrån det som görs nu när vi behöver gå in och rätta till, säger Stefan Cedermark.
Rätt att få arbetsgivarintyg och tjänstgöringsintyg skyndsamt skrivs in i kollektivavtalet.
– När någon slutar kan det vara i klinch med arbetsgivaren och då händer det att det inte prioriteras. Finns det i kollektivavtalet kan vi som facklig organisation agera på ett annat sätt, säger Stefan Cedermark.
Låglönesatsningen ligger utöver de 6,5 procenten. Insamlingsmodellen, där de som tjänar under 24 000 kronor räknas som de tjänar 24 000 kronor, gör att potten blir större och lönerna höjs generellt mer än de 6,5 procenten.
Avtalet gäller retroaktivt från 1 maj 2017 till 30 april 2020.
Flera av de krav som MAF hade blev stoppade: arbetstid 05-22, nattarbete, att ändra karensdagen till en femtedel av veckoarbetstiden, arbetsgivarens rätt att ensidigt förlägga kompensationsledigheten och utöka LAS med fler anställningsformer.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se

Lackvtalet i korthet:Treårig avtalsperiod
Löneutrymme på 6.5 procent
År ett: 2,2 procent
År två: 2,0 procent
År tre: 2,3 procent
Lägstalönerna höjs
Låglönesatsning med insamlingsmodell
Rätt att få Arbetsgivarintyg
Rätt att få Tjänstgöringsbetyg
Arbetsmiljöråd utökas
Arbetsgrupper
Samverkan i arbetsmiljöfrågor
Jämställdhet
Yrkesgrupper