• Foto: Tomas Nyberg

Förbundsstyrelsen har beslutat att föreslå en extra kongress att ställa Målareförbundet under ett organisationsnummer.
Målareförbundets styrelse var inte enig i beslutet.

En omorganisation av Målareförbundet i syfte att ge medlemmarna så mycket som möjligt för pengarna samtidigt som facket måste minska utgifterna i sin budget är en fråga som diskuterats under lång tid och än är det inte färdigt. Av de förslag som funnits, där även ett samgående med andra förbund diskuterats, har det mynnat ut i förslaget om ett organisationsnummer.
– Det har varit en lång process och redan när vi gjorde kompromissen med att dela in i tre regioner var jag inne på ett organisationsnummer, säger Joakim Nexbo som representerar avdelning 2 i förbundsstyrelsen.

I förbundsstyrelsen är samtliga avdelningar representerade och tre hade en annan åsikt än majoriteten. Per-Arne Kjellström, avdelning 1, Jimmy Karlsson, avdelning 8, och Joakim Blomqvist, avdelning 6, ansåg att beslutet borde fattas vid nästa ordinarie kongress med nya stadgar på plats.
– Min grundläggande princip när det gäller att driva en förening är att det ska vara demokratiskt och utan överstyre, säger Joakim Blomqvist, avdelning 6.
– Jag är rädd att vi ska bli begränsade i det lokala arbetet när besluten om ekonomin inte fattas lokalt.
Joakim Blomqvist poängterar att han förstår att organisationen behöver göra något och att hans nej framförallt är för att han tycker att beslutet ska fattas på nästa ordinarie kongress.

Joakim Nexbo i avdelning 2 vet att det i en del avdelningar finns en rädsla för att centralisera men han säger att man måste se vad som hänt.
– Avdelningarna är ju insläppta i ”maktens korridorer” på ett annat sätt än tidigare. Alla avdelningar är representerade i förbundsstyrelsen och ekonomigruppen. På förbundsmötet har alla avdelningar två röster oavsett storlek.
Han ser istället fördelar med att ta beslutet nu och prova ett organisationsnummer med befintliga stadgar.
– När stadgarna ska ändras så fattas beslutet av kongressen så alla kan vara med och debattera och framföra sina synpunkter så vi får stadgar som fungerar bra för Målareförbundet med ett organisationsnummer.
Tror du det finns risk att förlora förtroendevalda med ett organisationsnummer?
– Den risken ser jag inte. Det skulle kunna hända eftersom vi får mindre pengar, men mindre pengar får vi oavsett.

För att möta kritiken mot att beslutet om en så stor förändring skulle tas av den mindre församlingen vid förbundsmötet beslutade förbundsstyrelsen att kalla till en extra kongress.
Den 30 augusti håller Målareförbundet sitt förbundsmöte där avdelningarna är lika starka med två delegater var. Dagen efter den 31 augusti kommer en extra kongress samlas för att besluta om endast en fråga – ett organisationsnummer eller inte. Vid den extra kongressen är avdelningarna representerade utefter medlemsantal.

Läs mer:
Hur ska Målareförbundet organisera sig i framtiden?

Målareförbundet i förändring – ett organisationsnummer eller tio?

Diskussioner ska ge råd om Målareförbundets framtid?